Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Využití moderní přístrojové techniky ve fyzioterapii pro diagnostiku

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFMPTF ZK 3 1P česky
Garant předmětu:
Tomáš Nedělka
Přednášející:
Tomáš Svoboda
Cvičící:
Tomáš Svoboda
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s vyšetřovacími metodami, které jsou v současné době využívány v rehabilitační medicíně s cílem dosáhnout tak přesnějšího a kvalitativnějšího diagnostického procesu, který následně umožní cílenou terapii. I když diagnostika onemocnění je především záležitostí lékařů, musí i fyzioterapeut umět vyhodnotit získané výsledky a na jejich základě zvolit vhodné terapeutického postupy, případně lékaři navrhnout jejich indikaci. Tuto schopnost mu umožní tento předmět.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní zkouška.

Požadavky na studenta: znalosti fyziky a biomechaniky v rozsahu umožňující zvládnout podstatu jednotlivých diagnostických metod.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1.–2. týden Elektrofyziologie – elektromyografie, polyelektromyografie.

3.–4. týden Sonografií a elektromyografií navigovaná nitrosvalová aplikace botulotoxinu u fokální spastické parézy.

5.–6. týden Využití diagnostického ultrazvuku při postižení pohybového aparátu, zejména ve sportovní medicíně, nejčastější diagnózy.

7.–8. týden Diferenciální diagnostika vertebrogenních onemocnění s využitím přístrojové diagnostiky, systém „reg flags".

9.–10. týden Principy a technické prostředky interakce s virtuální realitou. Využití vizuální zpětné vazby v terapii pacientů s poruchou rovnováhy.

11.–12. týden Kinematická analýza pohybu u pacientů s motorickým deficitem. Diagnostika s využitím stabilometerie a plantografie.

13.–14. týden Experimentální metody – 3D kinematická analýza, analýza chůze.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•JANURA, Miroslav a František ZAHÁLKA. Kinematická analýza pohybu člověka. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004, 210 s. ISBN 978-80-244-0930-6.

•HRAZDÍRA, Luboš. Možnosti 3D ultrazvukového vyšetřování a prostorových rekonstrukcí pohybového aparátu. Brno: PAiDO, 2009, 88 s. ISBN 80-7315-070-0.

•KOLÁŘ, Pavel et al. Základy klinické rehabilitace. Praha: Galén, 2016, 168 s. ISBN 978-80-7492-219-0.

•KROBOT, Alois a Barbora KOLÁŘOVÁ. Povrchová elektromyografie v klinické rehabilitaci. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, 82 s. ISBN 978-80-2442-762-1.

Doporučená literatura:

•LIPPERT-GRÜNER, Marcela. Neurorehabilitace. Praha: Galén, 2005, 350 s. ISBN 80-7262-317-6.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost KL:K-2
Svoboda T.
10:00–11:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 2
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6121906.html