Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Kineziologie a patokineziologie I.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFKNZP1 Z 4 2P česky

Podmínkou zápisu na předmět F7PBFKNZP1 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PBFA2

Úspěšné absolvování předmětu F7PBFKNZP1 je podmínkou pro zápis na předmět F7PBFKNZP2.

Garant předmětu:
Přednášející:
Dita Hamouzová
Cvičící:
Dita Hamouzová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Kineziologie je věda o pohybu a jeho řízení. Patokineziologie je nově budovaná vědní disciplína rozvíjená především na amerických vysokých školách. Patokineziologie je obor studující pohybové aktivity ovlivněné určitým onemocněním pohybového systému a dalších logistických systémů. U obou disciplín jde o aplikované vědy, vycházející ze znalostí funkční anatomie, fyziologie, biomechaniky, neurověd a patologie. Jde o nový koncept, který je přesněji kodifikován učebnicí, která je v našem písemnictví prioritní (Dylevský, I. Klinická kineziologie a patokineziologie 1. a 2. díl, Grada 2021).

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ověření znalostí formou testu, 2 testy semestrálně, 20 otázek (multiple-choice), hranice úspěšnosti provedeného testu je daná 60%, pro zápočet je nutné uspět u obou testů. Při nesplnění jednoho nebo obou testů je zápočet studentovi udělen po ústním přezkoušení.

Požadavky na studenta: průběžná příprava

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Fenomén kineziologie a patokineziologie.

2. týden Propedeutika klinické kineziologie a patokineziologie.

3. týden Principy stavby a formace pohybového systému.

4. týden Fenomén biomechaniky – mechaniky živých soustav.

5. týden Osteokinematika.

6. týden Artrokinematika.

7. týden Myokinematika.

8. týden Základy neurověd.

9. týden Základy klinické neurochemie.

10. týden Základy funkční neuroanatomie – řízení motoriky.

11. týden Vývojová kineziologie a patokineziologie.

12. týden Klinická kineziologie a patokineziologie orofaciální motoriky.

13. týden Klinická kineziologie a patokineziologie axiálního systému.

14. týden Klinická kineziologie a patokineziologie posturálních a lokomočních aktivit.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Klinická kineziologie a patokineziologie v navrženém rozsahu a uspořádání má ambici stát se základním teoretickým východiskem rehabilitačních oborů, včetně fyzioterapie. Koncepci klinické kineziologie a patokineziologie zachycují témata přednášek.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•DYLEVSKÝ, Ivan. Klinická kineziologie a patokineziologie 1. a 2. díl. Praha: Grada, 2021, ISBN 978-80-271-4577-5

•DYLEVSKÝ, Ivan. Obecná kineziologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 192 s. ISBN 978-80-247-1649-7.

•DYLEVSKÝ, Ivan. Speciální kineziologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 184 s. ISBN 978-80-247-1648-0.

Doporučená literatura:

•VÉLE, František. Kineziologie. Praha: Triton, 2006, 374 s. ISBN 80-2754-837-9.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost KL:K-2
Hamouzová D.
12:00–13:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 2
místnost KL:K-1
Hamouzová D.
16:00–17:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6121806.html