Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Úvod do biomechaniky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFUBM Z 2 2C česky
Vztahy:
Úspěšná klasifikace předmětu F7PBFUBM je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu F7PBFBBM
Garant předmětu:
Martin Otáhal
Přednášející:
Martin Otáhal
Cvičící:
Martin Otáhal
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je představit výpočetní a experimentální metody používané v biomechanice. Důraz je kladen na získání dovedností v řešení jednoduchých problémů v biomechanice. Studenti v rámci předmětu získají základní poznatky ze statiky, dynamiky, kinematiky a pružnosti a pevnosti, které jim umožní lépe pochopit funkci lidského těla jako mechanické soustavy v navazujících předmětech.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemný test.

Požadavky na studenta: účast 80 %, absolvování průběžných testů.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1. týden Veličiny a jednotky v biomechanice, rozměrová analýza.

2. týden Škálování v biomechanice, princip odhadu.

3. týden Vektorový počet.

4. týden Síla, skládání a rozklad sil

5. týden Rovnováha sil

6. týden Moment síly

7. týden Uvolnění, stupně volnosti

8. týden Rovnováha tělesa

9. týden Rovnováha tělesa

10. týden Rovnováha tělesa, těžiště

11. týden Rovnováha soustavy těles

12. týden Energie a práce.

13. týden Zákon zachování energie v biomechanice.

14. týden Základy pružnosti a pevnosti

Cíle studia:

Cílem předmětu je představit výpočetní a experimentální metody používané v biomechanice.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•DANIEL, Matej a Tomáš MAREŠ. Experimentální biomechanika. 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2008, 74 s. 978-80-01-03982-3.

•HALL, J. Susan. Basic Biomechanics. 5th ed. New York: McGraw-Hill, 2006, 576 s. ISBN 9780073376448.

•HALLIDAY, David, Jearl WALKER a Robert RESNICK. Fyzika. Nakladatelství VUTIUM, 2014, 1248 s. ISBN 978-80-214-4123-1.

Doporučená literatura:

•VALENTA, Jaroslav, David VALERIAN a Svatava KONVIČKOVÁ. Biomechanika kosterního a hladkého svalstva člověka. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1998, 156 s. ISBN 80-01-01734-6.

•VALENTA, Jaroslav a Svatava KONVIČKOVÁ. Biomechanika člověka 1. – svalově kosterní systém. 2. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2006, 177 s. ISBN 80-0103424-0.

•VALENTA, Jaroslav a Jaroslav Němec. Biomechanika. Praha: Academia, 1985, 539 s.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:K-306
Otáhal M.
10:00–11:50
(paralelka 2)
Kladno FBMI
Učebna anatomie
Út
místnost KL:K-235
Otáhal M.
10:00–11:50
(paralelka 4)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-2
Otáhal M.
12:00–13:50
(paralelka 5)
Kladno FBMI
Sál 2
místnost KL:K-235
Otáhal M.
14:00–15:50
(paralelka 6)
Kladno FBMI
Učebna
St
místnost KL:K-333
Otáhal M.
10:00–11:50
(paralelka 3)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-233
Otáhal M.
12:00–13:50
(paralelka 7)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-234
Otáhal M.
14:00–15:50
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 1)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-233
Otáhal M.
14:00–15:50
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 1)
Kladno FBMI
Učebna
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6077806.html