Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Doporučený průchod studijním plánem Bezpečnost a ochrana obyvatelstva - nástup ke studiu 21/22, 22/23, 23/24, 24/25

Studijní plán: Bakalářský studijní program Bezpečnost a ochrana obyvatelstva

Informaci o předepsaném minimálním počtu PV předmětů pro konkrétní jednotlivé semestry najdete v odpovídajícím studijmín plánu programu.

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PBPAOT Anglická odborná terminologie Z 3 2S Z povinný předmět
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Z 0 1P Z povinný předmět
F7PBPBSS Bezpečnostní systém státu Z,ZK 4 1P + 1S Z povinný předmět
F7PBPBIC Biologie člověka ZK 3 2P Z povinný předmět
F7PBPCHE Chemie pro bakaláře
Danuše Andrisová, Martina Turchichová 
Z 4 1P + 1C Z povinný předmět
F7PBPIZS Integrovaný záchranný systém
Zdeněk Hon, Lýdie Leová, Martin Tomášek 
Z,ZK 5 2P + 1S Z povinný předmět
F7PBPMKR1 Management pro krizové řízení I Z 4 2P Z povinný předmět
F7PBPSO1 Sebeobrana I
 
Z 1 2C Z povinný předmět
F7PBPTSP Teorie státu a práva ZK 3 2P Z povinný předmět
F7PBPZIT Základy informačních technologií KZ 3 2P + 1C Z povinný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PBPAOK Anglická odborná konverzace Z 3 2S L povinný předmět
F7PBPFYZ Fyzika pro bakaláře Z 4 1P + 1L L povinný předmět
F7PBPHOPKS Hospodářská opatření pro krizové stavy ZK 4 2P L povinný předmět
F7PBPMKR2 Management pro krizové řízení II ZK 4 2P L povinný předmět
F7PBPODK Odborný kurz Z 1 80XH L povinný předmět
F7PBPPRST Pravděpodobnost a statistika Z,ZK 5 2P + 2C L povinný předmět
F7PBPSO2 Sebeobrana II Z 1 2C L povinný předmět
F7PBPSPVS Správní právo, veřejná správa a samospráva na úseku krizového řízení ZK 3 2P L povinný předmět
F7PBPZTP Základy trestního práva
Ladislav Pokorný 
Z,ZK 5 2P + 2S L povinný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PBPBAZP Bezpečnostní aspekty zahraniční politiky ZK 2 1P Z povinný předmět
F7PBPHKP Havarijní a krizové plánování Z,ZK 4 2P + 1C Z povinný předmět
F7PBPISKR Informační systémy pro podporu krizového řízení Z 2 2C Z povinný předmět
F7PBPKRI Kriminalistika
Pavel Kolář, Lukáš Vilím 
Z,ZK 3 2P + 1S Z povinný předmět
F7PBPPPP Předlékařská pomoc a péče Z,ZK 3 1P + 1C Z povinný předmět
F7PBPRB Radiobiologie ZK 3 1P Z povinný předmět
F7PBPTV1 Tělesná výchova I
 
Z 1 2C Z povinný předmět
F7PBPTX Toxikologie ZK 3 1P Z povinný předmět
F7PBPTP Týmový projekt Z 4 2S Z povinný předmět
F7PBPVZHN Vývoj a současnost zbraní hromadného ničení ZK 2 1P Z povinný předmět
F7PBPZZT Základy záchranářské techniky
Petr Chalupník, Dominik Pěnička 
KZ 3 1P + 1C Z povinný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PBPAMN Analýza, metody a nástroje řešení krizových situací Z,ZK 4 2P + 1C L povinný předmět
F7PBPBO Biologická ochrana KZ 3 1P L povinný předmět
F7PBPCHO Chemická ochrana ZK 4 2P L povinný předmět
F7PBPIKB Informační a kybernetická bezpečnost Z,ZK 3 1P + 1C L povinný předmět
F7PBPKRL Kriminologie Z,ZK 4 2P + 1S L povinný předmět
F7PBPOO Ochrana obyvatelstva Z,ZK 4 2P + 1C L povinný předmět
F7PBPOP Odborná praxe Z 3 160XH L povinný předmět
F7PBPPMU Prevence mimořádných událostí KZ 3 1P + 1S L povinný předmět
F7PBPSMP Seminář k bakalářské práci Z 1 1S L povinný předmět
F7PBPTV2 Tělesná výchova II
 
Z 1 2C L povinný předmět

5. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PBPENV Environmentální bezpečnost KZ 3 2P Z povinný předmět
F7PBPKRZ Krizové řízení ve zdravotnictví ZK 5 1P + 2S Z povinný předmět
F7PBPMVP Metodologie výzkumné práce KZ 1 1P Z povinný předmět
F7PBPPRR Prevence a řízení rizik KZ 3 2P Z povinný předmět
F7PBPPB Psychologie bezpečnosti Z,ZK 4 2P + 1C Z povinný předmět
F7PBPRO Radiační ochrana ZK 3 2P Z povinný předmět
F7PBPTRZ Teorie řízení zásahu složek IZS Z,ZK 4 2 P + 1C Z povinný předmět
F7PBPTEXT Terorismus a extremismus ZK 3 2P Z povinný předmět
F7PBPVPVP Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek Z,ZK 4 2P + 1C Z povinný předmět

6. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PBPOPBE Objektová a personální bezpečnost KZ 4 2P L povinný předmět
F7PBPOST Obrana státu
Jiří Baloun, Jiří Halaška 
Z,ZK 5 2P + 1S L povinný předmět
F7PBPOMC Ochrana měkkých cílů Z,ZK 5 2P + 1C L povinný předmět
F7PBPSL Soudní lékařství KZ 3 1P L povinný předmět
F7PBPZNZM Základy nauky o zbraních a munici
Jan Rejha, Matěj Tejmar 
Z 2 1P L povinný předmět
F7PBPZP Základy pyrotechniky Z 2 1P L povinný předmět
F7PBPZBP Zpracování bakalářské práce
 
Z 9 160XH L povinný předmět
Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod1215173283505.html