Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Sebeobrana I

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBPSO1 Z 1 2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
Ústav tělesné výchovy a sportu
Anotace:

Forma ověření studijních výsledků: praktické předvedení pádových technik, praktické předvedení základních úderových technik a technik kopů, praktické předvedení základních obranných technik formou modelových situací, znalost metodických postupů při nácviku prezentovaných technik.

Požadavky na studenta: 90% účast na cvičení (dlouhodobá absence je řešena individuálně s garantem předmětu), teoretická znalost zákonů krajní nouze a nutná obrana, zvládnutí minimálního limitu fyzických testů.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: praktické předvedení pádových technik, praktické předvedení základních úderových technik a technik kopů, praktické předvedení základních obranných technik formou modelových situací, znalost metodických postupů při nácviku prezentovaných technik.

Požadavky na studenta: 90% účast na cvičení (dlouhodobá absence je řešena individuálně s garantem předmětu), teoretická znalost zákonů krajní nouze a nutná obrana, zvládnutí minimálního limitu fyzických testů.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

1. týden Seznámení se s oblastí profesní sebeobrany v rámci bezpečnostní složek.

2. týden Seznámení se s právním minimem nutným k pochopení problematiky sebeobrany.

3. týden Drilové cvičení za účelem silového i vytrvalostního tréninku.

4. týden Základní pádové techniky.

5. týden Základní úderové techniky.

6. týden Základní obranné techniky formou modelových situací proti útokům: zachycení jedné paže.

7. týden Základní obranné techniky formou modelových situací proti útokům: zachycení obou paží.

8. týden Základní obranné techniky formou modelových situací proti útokům: zachycení krku, do kravaty.

9. týden Základní obranné techniky formou modelových situací proti útokům: zachycení ramene zezadu.

10. týden Základní obranné techniky formou modelových situací proti útokům: zachycení klopy s hrozbou navazujícího úderu.

11. týden Základní obranné techniky formou modelových situací proti útokům: vedení úderu na horní pásmo.

12. týden Základní obranné techniky formou modelových situací proti útokům: vedení přímého kopu.

13. týden Procvičování standardních sebeobranných situací.

14. týden Zápočty.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•NÁCHODSKÝ, Zdeněk. Nebojte se bránit: průvodce bojovým uměním. Vyd. 1. Praha: Armex, 2006. ISBN 80-867-9543-8.

•ADAMS, Ronald, Thomas McTERNAN a Charles REMSBERG. Jak přežít v betonové džungli. Vyd. 1. Praha: Armex, 2001. ISBN 80-86244-19-9.

Doporučená literatura:

•MILLER Rory. Realita nasilí. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 2017. ISBN 978-80-204-4401-1.

•SUTTON, Christopher. Psychologie sebeobrany. Vyd. 1. Praha: Naše vojsko 2018. ISBN 978-80-206-1750-7.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6598506.html