Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Soudní lékařství

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBPSL KZ 3 1P česky
Garant předmětu:
Miloš Sokol
Přednášející:
Miloš Sokol
Cvičící:
Miloš Sokol
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem je seznámit studenty se základními pojmy, legislativou a praxí týkající se smrti člověka (definice a diagnóza smrti, smrt přirozená, násilná, náhlá, neočekávaná, prohlídka zemřelého, pitva), základními diagnostickými postupy při pitvě, pomocnými vyšetřeními (histologické, histochemické, imunohistochemické, biochemické, toxikologické, molekulárněbiologické), základy forenzní biomechaniky traumatologie a postupy při hromadných neštěstích.

Požadavky:

Požadavky na ukončení předmětu:

1.Doporučená účast na přednáškách.

2.Další samostudium dle doporučené literatury.

3.Závěrečný test – 20 otázek, minimum ke splnění zkoušky z předmětu 10 správných odpovědí.

4.V případě nesplnění testu následuje ústní přezkoušení.

5.Interval mezi řádným a 1. opravným termínem je minimálně 1 týden.

Podmínky zkoušky počet správných odpovědí:

A – 19 až 20

B – 17 až 18

C – 15 až 16

D – 13 až 14

E – 10 až 12

F – 9 a méně

Osnova přednášek:

1.–2. týden Koncepce soudního lékařství, základní pojmy, smrt, prohlídka a pitva zemřelých, posmrtné změny, vitální reakce, určování doby smrti. Náhlé úmrtí, SIDS.

3.–4. týden Prohlídka živých osob, biomechanika poranění, tupé, ostré, střelné poranění.

5.–6. týden Udušení, poranění vysokou a nízkou teplotou, elektrickým proudem, změnou tlaku a ionizujícím zářením.

7.–8. týden Dopravní nehody, úrazy v letectví, poranění pádem. Základy forenzní biomechaniky traumatologie a postupy při hromadných neštěstích.

9.–10. týden Identifikace. Pomocná vyšetřeními při pitvě (histologické, histochemické, imunohistochemické, biochemické, toxikologické, molekulárněbiologické).

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•HIRT Miroslav a kol. Soudní lékařství, I. díl. Praha: Grada Publishing, 2015, 240 s. ISBN 978-80-247-5680-6

•HIRT Miroslav a František VOREL a kol. Soudní lékařství, II. díl. Praha: Grada Publishing, 2016, 232 s. ISBN 978-80-271-0268-6

Doporučená literatura:

•HIRT Miroslav a VAVERA František. Soudní lékařství pro právníky. Praha: Grada Publishing, 2022, 80 s. ISBN 978-80-271-3280-5

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost KL:K-330
Sokol M.
16:00–17:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6600706.html