Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Bezpečnostní systém státu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBPBSS Z,ZK 4 1P + 1S česky
Vztahy:
Úspěšná klasifikace předmětu F7PBPBSS je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu F7PBPOST
Garant předmětu:
Jiří Halaška
Přednášející:
Jiří Halaška
Cvičící:
Hana Fojtášková Petřeková
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je zvládnutí základů a hlavních nástrojů bezpečnostního systému státu (BSS), v nezbytném rozsahu pro pochopení problematiky zabezpečení ochrany obyvatelstva a řešení krizových situací vojenského i nevojenského charakteru. V rámci výuky budou objasněny organizační, legislativní a materiální předpoklady a metody fungování BSS, jeho postupy při řešení mimořádných událostí a krizových situací. Budou objasněny principy činnosti a pravomoci Bezpečnostní rady státu a Ústředního krizového štábu. Dále bude cílem předmětu seznámit studenty s problematikou bezpečnostních rizik pro ČR a se zásadami bezpečnostní politiky.

Požadavky:

Zápočet

zpracování uceleného referátu a vystoupení s ním na semináři,

70% účast a aktivní vystoupení na seminářích,

aktivita na seminářích bude hodnocena a brána jako jeden z předpokladů udělení zápočtu,

zápočtový test v rozsahu 10 otázek,

výsledky referátu a testu se započítávají do celkového hodnocení až 3 body,

bez získání zápočtu a zápisu zápočtu do KOS není možné realizovat zkoušku.

Zkouška

přezkoušení testem,

zkouška je tvořena písemnou částí v délce 60 minut o 20 otázkách z obsahu, přednášek, cvičení a zadaného samostatného studia,

hodnocení testu: A - 20 – 19 otázek správně, B -18, C -17, D -16, E -15-14 otázek správně,

Osnova přednášek:

1.–2. týden Úvod do problematiky, globální bezpečnostní hrozby.

3.–4. týden Terminologie bezpečnosti, bezpečnostního systému a krizového plánování.

5.–6. týden Bezpečnostní rizika, jeho rozvoj, práce s rizikem.

7.–8. týden Bezpečnostní systém státu.

9.–10. týden Základní a související právní předpisy a normy v oblasti bezpečnostního systému státu.

11.–12. týden Bezpečnostní politika státu.

13.–14. týden Bezpečnostní systém státu, úloha ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů.

Osnova cvičení:

1.–2. týden Úvod do problematiky, globální bezpečnostní hrozby.

3.–4. týden Terminologie bezpečnosti, bezpečnostního systému a krizového plánování.

5.–6. týden Bezpečnostní rizika, jeho rozvoj, práce s rizikem.

7.–8. týden Bezpečnostní systém státu.

9.–10. týden Základní a související právní předpisy a normy v oblasti bezpečnostního systému státu.

11.–12. týden Bezpečnostní politika státu.

13.–14. týden Bezpečnostní systém státu, úloha ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů.

Cíle studia:

Cílem studia bude, aby student uměl charakterizovat bezpečnostní systém státu a bezpečnostní prostředí v návaznosti na jednotlivé bezpečnostní hrozby a jejich dopady na společnost a ekonomiku; dále aby dovedl vysvětlit základní cíle a východiska problematiky bezpečnosti, krizového řízení a ochrany obyvatelstva v ČR.

Z hlediska dovedností studenta je cílem výuky naučit ho základním principům a metodám použití BSS při řešení otázek bezpečnosti, krizových situací a úkolů ochrany obyvatelstva.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•HORÁK, Rudolf. Průvodce krizovým plánováním pro veřejnou správu: [prevence řešení mimořádných krizových situací]. Praha: Linde, 2011. ISBN 9788072018277.

•BALABÁN, Miloš a Bohuslav PERNICA. Bezpečnostní systém ČR: problémy a výzvy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN 9788024631509.

•BALABÁN, Miloš a Libor STEJSKAL. Kapitoly o bezpečnosti. 2., změn. a dopl. vyd. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 9788024618630.

•JANOŠEC, Josef. Bezpečnost a obrana České republiky 2015-2025. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – Agentura vojenských informací a služeb, 2005. ISBN 80-7278-303-3.

•Bezpečnostní strategie ČR. Praha: MV ČR, 2015. ISBN 978-80-7441-005-5.

Doporučená literatura:

•Obranná strategie ČR, Praha: MO ČR, 2017. ISBN 978-80-7278-702-9.

•ŠAFR. Gustav (ed.) Ochrana obyvatelstva v případě krizových situací a mimořádných událostí nevojenského charakteru I. Brno: Tribun EU, 2014. ISBN 978-80-0724-1.

•ŠAFR, Gustav (ed.) Ochrana obyvatelstva v případě krizových situací a mimořádných událostí nevojenského charakteru II. Brno: Tribun EU, 2014. ISBN 978-80-0724-2.

•Dlouhodobý výhled pro obranu 2035, MO ČR 2019. Dostupné: http://www.army.cz

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:B-420
Fojtášková Petřeková H.
16:00–19:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:B-420
Fojtášková Petřeková H.
16:00–19:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Učebna
Út
St
místnost KL:K-330
Halaška J.
10:00–11:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6595706.html