Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy nauky o zbraních a munici

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBPZNZM Z 2 1P česky
Garant předmětu:
Matěj Tejmar
Přednášející:
Jan Rejha, Matěj Tejmar
Cvičící:
Jan Rejha, Matěj Tejmar
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět základy nauky o zbraních a munici podává studentům základní přehled o zbraních, střelivu a munici. Důraz výuky bude kladen na znalosti konstrukcí různých typů zbraní, střeliva a princip jejich činnosti, rovněž bude kladen důraz na znalost zákonů, vyhlášek a nařízení pojednávajících o držení a použití zbraní. Výuka je rovněž zaměřena na zvládnutí základních technik v ovládání a bezpečné manipulaci s palnými zbraněmi a střelivem. Dále budou okrajově probrány otázky použití zbraní v nutné obraně a krajní nouzi.

Požadavky:

Zápočet:

Předmět je zakončen písemným testem obsahujícím 20 otázek z obsahu přednášek (požadavek 50% úspěšnosti)

Osnova přednášek:

1. téma Úvod do studia předmětu a základní pojmy

2. téma Historie a vývoj zbraní a střeliva

3. téma Konstrukce ručních palných zbraní I.

4. téma Konstrukce ručních palných zbraní II.

5. téma Konstrukce střeliva

6. téma Balistika

7. téma Legislativní úprava zbraní a střeliva ČR I.

8. téma Legislativní úprava zbraní a střeliva ČR II.

9. téma Okolnosti vylučující protiprávnost I.

10. téma Okolnosti vylučující protiprávnost II.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními informacemi o konstrukci, principech činnosti a způsobu použití ručních palných zbraní a střeliva, o znalostech a návycích nezbytných pro praktickou střelbu. Absolventi tohoto předmětu získají povědomí o právní úpravě na úseku zbraní a střeliva v České republice včetně právního rámce použití střelné zbraně.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

KOMENDA, J. Manipulace se zbraní při zkoušce odborné způsobilosti – pro žadatele o zbrojní průkaz. Brno : Jan Komenda, 2006. ISBN 978-80-260-9978-9

KOVÁRNÍK, L; ROUČ, M.: Zbraně a střelivo. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, 247 s. ISBN 978-80-7380-030-7.

PLANKA, B. Kriminalistická balistika. Praha : Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-70-7380-036-9

ZÁRUBA, J. Zbrojní průkaz - právní předpisy a testy ke zkoušce odborné způsobilosti. 7. Aktualizované vydání. Praha : Leges, 2021. ISBN 978-80-7502-547-0

Zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů

Doporučená literatura:

ČERNÝ, P.; GOETZ, M. Manuál obranné střelby. 1. vyd. Praha : Grada, 2004. ISBN 978-802-4707-396

ČERNÝ, P.; DUŠEK, O.; VINDUŠKA, V. Manuál obranné střelby II. 1. vyd. Praha : Grada. 2012. 305 s. ISBN 978-80-247-4427-8

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů

ČSN 39 5002 Civilní střelné zbraně a střelivo. Názvosloví

ČSN 39 5002-1 Civilní střelné zbraně a střelivo. Všeobecné termíny a definice.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost KL:K-330
Tejmar M.
14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6600906.html