Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Teorie řízení zásahu složek IZS

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBPTRZ Z,ZK 4 2 P + 1C česky

Podmínkou zápisu na předmět F7PBPTRZ je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PBPIZS

Garant předmětu:
Oldřich Volf
Přednášející:
Oldřich Volf
Cvičící:
Oldřich Volf
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Teorie řízení zásahu složek IZS je naukou o velení složkám IZS při provádění záchranných a likvidačních pracích. Popisuje a vysvětluje teoretické zákonitosti vykazující zásah složek IZS a ukazuje principy, jichž je potřeba využívat ke koordinaci záchranných prací. Znalost takových principů pak umožní budoucím velitelům a vedoucím složek IZS rychle a efektivně rozhodovat. Nejde o výuku taktiky, nýbrž strategií, z nichž se taktiky teprve odvozují. Studentům je objasňována podstata velení ve vztahu k rizikům, jimž jsou vystavováni zasahující i oběti mimořádných událostí. Ve výuce je kladen důraz na provázání teoretických principů s aplikací v podmínkách reálného zásahu. Z tohoto důvodu jsou součástí předmětu praktická cvičení zaměřená na kazuistiky reálných situací s cílem srovnávání uplatňovaných modelů řízení zásahů a jejich důsledků. Předmět objasňuje, do jaké míry a jakými metodami či prostředky lze velení ovlivňovat. Zabývá se otázkami osobnostních a morálních předpokladů pro práci ve vedení složek IZS. Dále je pozornost věnována otázkám strategie, a její tvorby. Vysvětluje studentům rozdíl mezi strategií a taktikou. Otevřena je také etická stránka velení a důsledky rozhodování velitelů.

Požadavky:

Zápočet:

Pro udělení zápočtu je nutná 100 % účast na cvičeních (absence možná pouze lékařsky podložena a je možná pouze jedna). Delší absence je řešena individuálně formou zadání seminární práce na tématiku předmětu Teorie řízení zásahu složek IZS.

Zkouška:

Zkouška probíhá ústní formou v odůvodněných případech online. Posluchači si vygeneruje číslo jedné otázky, odpovídá bez přípravy. Examinátor v průběhu zkoušky může položit jakoukoliv další otázku v rozsahu povinné literatury a látky probírané na přednáškách či v průběhu praktických cvičení.

Upozornění: interval mezi řádnou a opravnou zkouškou nebo opravnými zkouškami musí být minimálně sedmidenní.

Osnova přednášek:

1. Podstata myšlení nezbytného k přežití (survival) – úvod do problematiky. Strategie zdolávání mimořádných událostí.

2. Práce s riziky na místě zásahu. Metody koordinace složek IZS.

3. Nasazování sil a prostředků. Zásah složek IZS.

4. Frikce zásahu a její důsledky. Práce s informacemi při řešení mimořádných událostí.

5. Negativní jevy působící na velitele zásahu a práce s nimi. Metody velení zásahu.

6. Plánování a time management zásahu. Operační řízení.

7. Nástroje managementu řízení zásahu.

Osnova cvičení:

1. – 7. týden Kazuistika mimořádné události (případy jsou obměňovány podle aktuálních mimořádných událostí).

Cíle studia:

Pochopení problematiky teorie řízení zásahu studentům usnadní rozhodování, povede je k rychlému rozpoznávání priorit, třídění informací, s nimiž vedoucí složky IZS musí pracovat. Důraz je při tom kladen na potřebné znalostní přesahy z taktické do operační i strategické úrovně koordinace složek IZS.

Studijní materiály:

VOLF, Oldřich. Teorie řízení zásahu složek integrovaného záchranného systému. 1. vydání. Karlovy Vary: Volf Oldřich, 2018. ISBN 978-80-270-4966-0.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:K-330
Volf O.
08:00–11:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-330
Volf O.
12:00–13:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6599806.html