Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Tělesná výchova I

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBPTV1 Z 1 2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
Ústav tělesné výchovy a sportu
Anotace:

Cílem kurzu je naučení nebo zdokonalení techniky všech plaveckých způsobů, skoků do vody, orientace ve vodě i pod vodou, informace o záchraně tonoucího a vyzkoušení dovedností s tím souvisejících.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: splnění plavecké zkoušky: skok do vody, 20 m pod vodou, 25 m prsa, 25 m znak a 25 m kraulem.

Požadavky na studenta: docházka, dvakrát za semestr je možné chybět neomluveně, při nemoci nebo zranění po předložení omluvenky od lékaře je absence omluvena.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. týden Úvodní informace, seznámení s požadavky, rozplavání.

2. týden Výuka plaveckého způsobu znak, výuka obrátky a startu.

3. týden Opakování naučených dovedností.

4. týden Výuka plaveckého způsobu kraul, výuka obrátky a startovního skoku.

5. týden Opakování dovedností z předchozích hodin, variace skoků z bloku.

6. týden Výuka plaveckého způsobu motýlek.

7. týden Vytrvalostní plavání.

8. týden Výuka plaveckého způsobu prsa, výuka obrátky a startu.

9. týden Opakování dovedností z předchozích hodin, vodní polo a plavání ve dvojici.

10. týden Skoky do vody z věže, záchrana tonoucího.

11.–13. týden Opakování dovedností, příprava na závěrečný test.

14. týden Plnění zápočtových požadavků.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Vzhledem k povaze předmětu není nabízena.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6596106.html