Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Biologická ochrana

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBPBO KZ 3 1P česky
Vztahy:
Předmět F7PBPBO lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu F7PBPBIC
Garant předmětu:
Emil Pavlík
Přednášející:
Pavla Bojarová, Emil Pavlík, Libor Píša
Cvičící:
Emil Pavlík
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět vede k pochopení základních mechanismů protiinfekční imunity a epidemiologického procesu infekčních onemocnění. Studenti jsou seznámeni s možností zneužití infekčních agens k válečným a teroristickým účelům, Důraz je kladen na preventivní i následní ochranná opatření k zabránění dalšího šíření, organizaci ochrany obyvatelstva v případě napadení, roli státu, OOVZ a IZS v likvidaci následků s použitím prostředků civilní i vojenské infrastruktury a příslušné legislativní normy včetně mezinárodních úmluv.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní zkouška, otázky budou zvěřejněny v průběhu semestru

Požadavky na studenta: základní znalosti biologie.

Osnova přednášek:

1.–2. týden Definice B-agens, B-zbraň. Bioterorismus – vlastnosti, cíle, historie použití biologických zbraní. Ženevský protokol o zákazu chemických a bakteriologických zbraní, Úmluva Biological Weapons Convention.

3.–4. týden Kategorie biologických zbraní podle CDC Atlanta, charakteristika, vlastnosti, možnosti diagnostiky, prevence a léčby.

5.–6. týden Epidemiologický proces, funkce imunitního systému, význam aktivní a pasivní imunizace, desinfekce a sterilizace, desinsekce a deratizace.

7.–8. týden Národní akční plán ČR, Pandemický plán ČR, krizové plány a plány krizové připravenosti, Doktrína Armády ČR, integrovaný záchranný systém, státní zdravotní dozor.

9.–10. týden Civilní prostředky ochrany, armádní prostředky ochrany, osobní ochranné prostředky, kategorie laboratoří.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•PAVLÍK, Emil. Přenosné nákazy, jimi vyvolávaná onemocnění, jejich prevence a léčba. In: NAVRÁTIL, Leoš (ed.) Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. 2. zcela přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing 2017, s. 414–493. ISBN 978-80-271-0210 -5.

•Pandemický plán ČR.

•Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

•Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

Doporučená literatura:

•Zákon ČSR č. 173/1938 Sb.

•Úkolový list MO ČR č. 642/2001-8764.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:K-330
Pavlík E.
Bojarová P.

14:00–17:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6599006.html