Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Týmový projekt

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBPTP Z 4 2S česky
Garant předmětu:
Zdeněk Hon
Přednášející:
Jiří Halaška
Cvičící:
Hana Fojtášková Petřeková, Jiří Halaška
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Týmový projekt představuje společně řízenou a prováděnou diferencovanou samostatnou práci studentů na témata teorie a praxe krizového řízení. Navržená témata budou vybrána tak, aby byla přínosná, aktuální a navzájem se ve skupině doplňovala. Studenti je budou rozpracovávat postupně tak, aby využívali zkušenosti z výuky a odborné praxe a vytvářeli si obecná východiska pro bakalářské práce. Projekty budou podpořeny exaktními metodami analýzy rizik, zejména PC analýzami a simulacemi, terénním výzkumem a dalšími metodami. Cílem je prohloubení znalostí studentů v jednotlivých oblastech krizového řízení v souladu s jejich profesními zájmy. Projekty budou zakončeny společnými vystoupeními, s následnou diskusí a analýzou jednotlivých prací. V rámci předmětu se student naučí též vytvářet podklady pro jednotlivé typy odborných prezentací a psaných odborných textů. Předmět je koncipován tak, aby si studenti mohli vyzkoušet vybrané formy odborné prezentace a psaného odborného textu.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní obhajoba vypracovaného projektu.

Požadavky na studenta: vypracování příslušného týmového projektu a odevzdání písemné dokumentace.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Doporučená literatura:

•Ochrana obyvatelstva a krizové řízení: skripta. Praha: Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2015. ISBN 978-80-86466-62-0.

•ŠÍN, Robin. Medicína katastrof. Praha: Galén, 2017. ISBN 978-80-7492-295-4.

•ŠTĚTINA, Jiří. Zdravotnictví a integrovaný záchranný systém při hromadných neštěstích a katastrofách. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4578-7.

•ZPĚVÁK, Aleš. Ochrana obyvatelstva v republikovém měřítku. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2014. ISBN 978-80-7452-044-0.

•VALÁŠEK, Jarmil a František KOVÁŘÍK. Krizové řízení při nevojenských krizových situacích – modul C. Praha: Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2008. ISBN 978-80-86640-93-8.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost KL:K-2
Halaška J.
Fojtášková Petřeková H.

16:00–17:50
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 1)
Kladno FBMI
Sál 2
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6598406.html