Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ochrana měkkých cílů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBPOMC Z,ZK 5 2P + 1C česky
Garant předmětu:
Barbora Vegrichtová
Přednášející:
Barbora Vegrichtová
Cvičící:
Tomáš Fröhlich
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Ochrana měkkých cílů je primárním bezpečnostním zájmem České republiky v rámci ochrany obyvatelstva před hrozbami různého charakteru. Předmět se zaměřuje na popis jednotlivých kategorií měkkých cílů v České republice, vysvětlení principů zodolnění těchto míst a objektů a zásadami adekvátní diagnostiky. Předmět dále představuje technické a taktické možnosti zajištění měkkých cílů a relevantní způsoby prevence bezpečnostních ohrožení.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemný zápočtový test a písemná zkouška.

Požadavky na studenta: minimálně 70% účast na cvičeních, zpracování, přednesení a obhajoba seminární práce.

Osnova přednášek:

1. týden Úvod do problematiky, charakteristika měkkých cílů.

2. týden Diagnostika měkkých cílů.

3. týden Základní principy zodolnění měkkých cílů.

4. týden Bezpečnostní hrozby a měkké cíle I.

5. týden Bezpečnostní hrozby a měkké cíle II.

6. týden Subjekty participující na zajištění ochrany měkkých cílů.

7. týden Technické možnosti zabezpečení měkkých cílů.

8. týden Taktické doporučení a možnosti prevence.

9. týden Profilace a identifikace rizikových osob I.

10. týden Profilace a identifikace rizikových osob II.

Osnova cvičení:

1.–2. týden Diagnostika měkkého cíle.

3.–4. týden Bezpečnostní hrozby a jejich vyhodnocení pro měkký cíl.

5.–6. týden Typologie měkkého cíle.

7.–8. týden Subjekty participující na zajištění bezpečnosti měkkého cíle.

9.–10. týden Bezpečnostní plán měkkého cíle.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•Základy ochrany měkkých cílů – metodika (1. verze). Zpracoval tým Soft Targets Protection Institute, z.ú. (STPI) pod vedením Ing. Zdeňka Kalvacha. Praha: MVČR, 2016.

•KYNCL, Jaromír. Bezpečnost objektu ve světle moderních technologií. Praha: Komora podniků komerční bezpečnosti České republiky, 2014. ISBN 978-80-260-7115-0.

•DRBOHLAV, Andrej. Psychologie masových vrahů: příběhy temné duše a nemocné společnosti. Praha: Grada, 2015. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-5599-1.

Doporučená literatura:

•UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů. 2. vyd. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2009. ISBN 978-80-7251-313-0.

•IBL, Petr. Veřejný pořádek. Praha: Vysoká škola Karlovy Vary, 2013. ISBN 978-80-87236-19-2.

•JANEČKOVÁ, Eva a Václav BARTÍK. Kamerové systémy v praxi: právní režim z pohledu ochrany osobních údajů a ochrany osobnosti. Praha: Linde, 2011. Praktická právnická příručka. ISBN 978-80-7201-850-5.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:K-332
Vegrichtová B.
10:00–13:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
Út
St
Čt

místnost KL:K-231
Fröhlich T.
09:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Počítačová učebna
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6600806.html