Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Tělesná výchova II

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBPTV2 Z 1 2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
Ústav tělesné výchovy a sportu
Anotace:

Kurz lezení na umělé stěně a základy lanových technik. Cílem kurzu je seznámení se se základními technikami lezení. Správně se navázat na lano, bezpečně jistit prvolezce i druholezce, slaňovat, vytvořit kladku pro záchranu zraněného lezce ze skalního masivu, základní uzle.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: splnění lezeckých dovedností:

•lezení na prvolezce, lezec se naváže na lano, bezchybná komunikace s jističem, zakládá metodicky správně postupové jištění cesty obtížnosti 4 (po zvolené barvě);

•slanění, zápočet probíhá v páru, kdy lezec vytáhne cestu ke kruhu (slaňovacímu bodu), doberu za pomoci horního jištění přes půl lodní uzel svého partnera, společně vytvoří správným metodickým postupem slanění, po jednom slaní;

•pád, simulace bezpečného pádu v převislém terénu, odskok do volného prostoru;

•uzlová technika, půl lodní uzel, lodní uzel, protisměrný osmičkový uzel, dvojitý osmičkový uzel, dvojitý prusíkův uzel, liščí smyčka, uzel garda.

Požadavky na studenta: 90 % docházka (jedna omluva), v případě zranění, nemoci, bude docházka omluvena na základě předložení lékařské zprávy, avšak potřeba splnění lezeckých dovedností stále trvá.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

1. týden Úvodní seznámení, základy navázání se na lano, základy jištění, bezpečnost, uzle.

2. týden Lezení na druholezce – opakování z předchozí hodiny, uzle.

3. týden Lezení na druholezce – džímarování, uzle.

4. týden Lezení na prvolezce, postupové jištění.

5. týden Technika pádů.

6. týden Nácvik slaňovací techniky.

7. týden Opakování slaňování.

8. týden Kladka, plnění zápočtových požadavků (uzlová technika).

9. –11. týden Opakování všech lanových a lezeckých technik, plnění zápočtových požadavků.

12. týden Plnění zápočtových požadavků.

Cíle studia:
Studijní materiály:

•Lezení. Studijní materiály. Dostupné z: https://www.utvs.cvut.cz/sporty/lezeni/

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6596906.html