Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

katedra aplikované matematiky

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
MI-IKM Internet a klasifikační metody
 
česky Z,ZK 4 1P+1C Předmět není vypsán
BI-ALO Algebra a logika česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
NI-ADM Algoritmy data miningu česky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
MI-ADM.16 Algoritmy data miningu
 
česky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
BIE-ZUM Artificial Intelligence Fundamentals anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
DD-ZUM Artificial Intelligence Fundamentals anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
DD-ZUM.23 Artificial Intelligence Fundamentals
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-ZUM.21 Artificial Intelligence Fundamentals anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
MI-BML Bayesovské metody ve strojovém učení
 
česky KZ 5 2P+1C Předmět není vypsán
NI-BML Bayesovské metody ve strojovém učení česky KZ 5 2P+1C Předmět je vypsán
NIE-VYC Computability anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
NIE-MVI Computational Intelligence Methods anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
MIE-MVI.16 Computational Intelligence Methods
 
anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
BIE-VZD Data Mining anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
NIE-ADM Data Mining Algorithms anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
MIE-PDD.16 Data Preprocessing
 
anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
BIE-DML.21 Discrete Mathematics and Logic anglicky Z,ZK 5 2P+1R+1C Předmět je vypsán
BIK-DML.21 Diskrétní matematika a logika česky Z,ZK 5 14KP+4KC Předmět je vypsán
BI-DML.21 Diskrétní matematika a logika česky Z,ZK 5 2P+1R+1C Předmět je vypsán
MI-DDM Distribuovaný data mining
 
anglicky KZ 4 3C Předmět není vypsán
NI-DDM Distribuovaný data mining
 
anglicky KZ 4 3C Předmět není vypsán
BIE-ZMA Elements of Calculus anglicky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
BIE-ZDM Elements of Discrete Mathematics anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
MI-GLR Games and reinforcement learning
 
anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
NI-GLR Games and reinforcement learning
 
anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
NI-GNN Grafové neuronové sítě česky Z,ZK 4 1P+1C Předmět je vypsán
BIK-HMI Historie matematiky a informatiky česky ZK 3 13KP+2KC Předmět je vypsán
BI-HMI Historie matematiky a informatiky česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
MI-HMI2 Historie matematiky a informatiky 2
 
česky ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
NI-HMI2 Historie matematiky a informatiky 2 česky ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
MIE-HMI History of Mathematics and Informatics anglicky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
NIE-HMI History of Mathematics and Informatics anglicky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
BIE-HMI History of Mathematics and Informatics anglicky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
NI-IKM Internet a klasifikační metody česky Z,ZK 4 1P+1C Předmět je vypsán
BIE-IMA Introduction to Mathematics
 
anglicky Z 4 3C Předmět není vypsán
BIE-IMA2 Introduction to Mathematics 2
 
anglicky Z 2 1C Předmět není vypsán
BI-QAP Kvantové algoritmy a programování česky KZ 5 1P+2C Předmět je vypsán
NI-LSM Laboratoř statistického modelování česky KZ 5 3C Předmět je vypsán
NI-LSM2 Laboratoř statistického modelování česky KZ 5 3C KZ 5 3C Předmět je vypsán
BIE-LIN Linear Algebra anglicky Z,ZK 7 4P+2C Předmět je vypsán
BIE-LA1.21 Linear Algebra 1 anglicky Z,ZK 5 2P+1R+1C Předmět je vypsán
BIE-LA2.21 Linear Algebra 2 anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIK-LIN Lineární algebra česky Z,ZK 7 26KP+4KC Předmět je vypsán
BI-LIN Lineární algebra česky Z,ZK 7 4P+2C Předmět je vypsán
BIK-LA1.21 Lineární algebra 1 česky Z,ZK 5 14KP+4KC Předmět je vypsán
BI-LA1.21 Lineární algebra 1 česky Z,ZK 5 2P+1R+1C Předmět je vypsán
BI-LA2.21 Lineární algebra 2 česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-ML1.21 Machine Learning 1 anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-ML2.21 Machine Learning 2 anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIK-MA1.21 Matematická analýza 1 česky Z,ZK 5 14KP+4KC Předmět je vypsán
BI-MA1.21 Matematická analýza 1 česky Z,ZK 5 2P+1R+1C Předmět je vypsán
BI-MA2.21 Matematická analýza 2 česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
BIK-MA2.21 Matematická analýza 2 česky Z,ZK 6 21KP+4KC Předmět je vypsán
BI-LOG.21 Matematická logika česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIK-MLO Matematická logika česky Z,ZK 5 13KP+4KC Předmět není vypsán
BI-MLO Matematická logika česky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
MI-MSI Matematické struktury v informatice
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
NI-MSI Matematické struktury v informatice česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
NI-MPI Matematika pro informatiku česky Z,ZK 7 3P+2C Předmět je vypsán
MI-MPI Matematika pro informatiku
 
česky Z,ZK 7 3P+2C Předmět není vypsán
MI-MZI Matematika pro znalostní inženýrství
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
NI-MZI Matematika pro znalostní inženýrství
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
BIE-MA1.21 Mathematical Analysis 1 anglicky Z,ZK 5 2P+1R+1C Předmět je vypsán
BIE-MA2.21 Mathematical Analysis 2 anglicky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
BIE-LOG.21 Mathematical Logic anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-MLO Mathematical Logic anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
MIE-MPI Mathematics for Informatics
 
anglicky Z,ZK 7 3P+1R+1C Předmět není vypsán
NIE-MPI Mathematics for Informatics anglicky Z,ZK 7 3P+2C Předmět je vypsán
MIE-MZI Mathematics for data science
 
anglicky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
NI-MVI Metody výpočetní inteligence česky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
MI-MVI.16 Metody výpočetní inteligence
 
česky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
PI-NSV Neuronové sítě a výpočetní inteligence ZK 4 3C Předmět je vypsán
NIE-PML Personalized Machine Learning anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
PI-PRO Plánování v robotice ZK 4 3C Předmět je vypsán
MI-EDW.16 Podnikové datové sklady
 
česky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
NI-EDW Podnikové datové sklady česky Z,ZK 5 1P+1C Předmět je vypsán
NI-AML Pokročilé techniky strojového učení anglicky Z,ZK 5 2P + 1C Předmět je vypsán
NIE-PDL Practical Deep Learning anglicky KZ 5 2P+1C Předmět je vypsán
BI-PRS.21 Praktická statistika česky KZ 5 1P+2C Předmět je vypsán
MI-PDM Praktický data mining
 
česky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
BI-PST.21 Pravděpodobnost a statistika česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIK-PST.21 Pravděpodobnost a statistika česky Z,ZK 5 14KP+4KC Předmět je vypsán
BIK-PST Pravděpodobnost a statistika
 
česky Z,ZK 5 13KP+4KC Předmět není vypsán
BI-PST Pravděpodobnost a statistika
 
česky Z,ZK 5 2P+1R+1C Předmět není vypsán
BIE-PKM Preparatory Mathematics anglicky Z 4 Předmět je vypsán
UKR-PKM Preparatory Mathematics for Ukrainian refugees
 
Z 5 Z 5 Předmět není vypsán
BIE-PST.21 Probability and Statistics anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-PST Probability and Statistics
 
anglicky Z,ZK 5 2P+1R+1C Předmět není vypsán
BI-JUL.21 Programování v jazyku Julia česky KZ 5 3C Předmět je vypsán
NI-PDD Předzpracování dat česky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
MI-PDD.16 Předzpracování dat
 
česky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
BI-PKM Přípravný kurz matematiky česky Z 4 Předmět je vypsán
BIK-PKM Přípravný kurz matematiky česky Z 4 Předmět je vypsán
NIE-VSM Selected statistical Methods anglicky Z,ZK 7 4P+2C Předmět je vypsán
BI-SZ1 Seminář znalostního inženýrství I česky Z 4 2C Z 4 2C Předmět je vypsán
BI-SZ2 Seminář znalostního inženýrství II česky Z 4 2C Z 4 2C Předmět je vypsán
MI-SZ1 Seminář znalostního inženýrství magisterský I
 
česky Z 4 2C Z 4 2C Předmět není vypsán
NI-SZ1 Seminář znalostního inženýrství magisterský I česky Z 4 2C Z 4 2C Předmět je vypsán
MI-SZ2 Seminář znalostního inženýrství magisterský II
 
česky Z 4 2C Z 4 2C Předmět není vypsán
NI-SZ2 Seminář znalostního inženýrství magisterský II česky Z 4 2C Z 4 2C Předmět je vypsán
PI-SPL Splnitelnost a plánování ZK 4 3C Předmět je vypsán
MI-SCR Statistická analýza časových řad
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
NI-SCR Statistická analýza časových řad česky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
MIE-SPI.16 Statistics for Informatics
 
anglicky Z,ZK 7 4P+2C Předmět není vypsán
MIE-SPI.1 Statistics for Informatics
 
anglicky Z,ZK 8 4P+2C Předmět není vypsán
MI-SPI.16 Statistika pro informatiku
 
česky Z,ZK 7 4P+2C Předmět není vypsán
MI-SPI.1 Statistika pro informatiku
 
česky Z,ZK 8 4P+2C Předmět není vypsán
BI-ML1.21 Strojové učení 1 česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIK-ML2.21 Strojové učení 2 česky Z,ZK 5 14KP+4KC Předmět není vypsán
BI-ML2.21 Strojové učení 2 česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
NI-MLP Strojové učení v praxi česky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
BI-SVZ Strojové vidění a zpracování obrazu česky Z,ZK 5 2P+2C Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BI-SVZ.21 Strojové vidění a zpracování obrazu česky Z,ZK 5 2P+2C Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
NI-TKA Teorie kategorií česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
MI-TNN Teorie neuronových sítí
 
česky Z,ZK 4 1P+1C Předmět není vypsán
NI-TNN Teorie neuronových sítí česky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
NI-UMI Umělá inteligence česky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
MI-UMI Umělá inteligence
 
česky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
BI-VIZ.21 Vizualizace dat česky KZ 5 3P Předmět je vypsán
BI-VMM Vybrané matematické metody česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
NI-PON Vybrané partie z optimalizace a numeriky česky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
NI-VSM Vybrané statistické metody česky Z,ZK 7 4P+2C Předmět je vypsán
MI-VSM Vybrané statistické metody
 
česky Z,ZK 8 4P+2C Předmět není vypsán
BI-VZD Vytěžování znalostí z dat česky Z,ZK 4 2P+2C Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
BIK-VZD Vytěžování znalostí z dat
 
česky Z,ZK 4 13KP+4KC Předmět není vypsán
MI-VYC Vyčíslitelnost
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
NI-VYC Vyčíslitelnost česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
BI-ZNS.21 Znalostní systémy česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BI-ZNS Znalostní systémy česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BI-ZDM Základy diskrétní matematiky česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIK-ZDM Základy diskrétní matematiky česky Z,ZK 5 13KP+4KC Předmět není vypsán
BIK-ZMA Základy matematické analýzy česky Z,ZK 6 20KP+4KC Předmět není vypsán
BI-ZMA Základy matematické analýzy česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
BIK-ZUM.21 Základy umělé inteligence
 
česky Z,ZK 5 14KP+4KC Předmět není vypsán
BI-ZUM.21 Základy umělé inteligence česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BI-ZUM Základy umělé inteligence česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra18105.html