Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Matematické struktury v informatice

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
NI-MSI Z,ZK 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Jan Starý
Přednášející:
Jan Starý
Cvičící:
Jan Starý
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované matematiky
Anotace:

Matematická sémantika programovacích jazyků.

Datové typy jako spojité svazy, Scottova topologie.

Procedury jako spojitá zobrazení.

Model lambda-kalkulu, vazba na funkcionální jazyky.

Základy teorie kategorií.

Požadavky:

Základní kurs programování, základní kurs algebry.

Osnova přednášek:

1. Motivace a úvod; sémantika jazyků. Uspořádání.

2. Uspořádání, svazy, úplné svazy.

3. Monotónní zobrazení, pevné body.

4. Topologie na množině. Okolí a uzávěr. Báze a subbáze.

5. Oddělování. Konvergence. Spojitost.

6. Datové typy jakožto spojité svazy. Scottova topologie.

7. Procedury jako spojitá zobrazení mezi datovými typy.

8. Složené datové typy. Typy funkcí.

9. Spojité svazy jako injektivní prostory.

10. Inverzní limity. Svazový model lambda-kalkulu.

11. Kategorie: objekty a morfismy. Mono- a epimorfismy.

12. Produkty, sumy, ekvalizéry. Diagramy a limity.

13. Exponenty, eval, kartézsky uzavřené kategorie.

Osnova cvičení:

1. Motivace a úvod; sémantika jazyků. Uspořádání.

2. Uspořádání, svazy, úplné svazy.

3. Monotónní zobrazení, pevné body.

4. Topologie na množině. Okolí a uzávěr. Báze a subbáze.

5. Oddělování. Konvergence. Spojitost.

6. Datové typy jakožto spojité svazy. Scottova topologie.

7. Procedury jako spojitá zobrazení mezi datovými typy.

8. Složené datové typy. Typy funkcí.

9. Spojité svazy jako injektivní prostory.

10. Inverzní limity. Svazový model lambda-kalkulu.

11. Kategorie: objekty a morfismy. Mono- a epimorfismy.

12. Produkty, sumy, ekvalizéry. Diagramy a limity.

13. Exponenty, eval, kartézsky uzavřené kategorie.

Cíle studia:
Studijní materiály:

S. Abramsky, A. Jung, Domain Teory

A. Asperti, G. Longo, Categories, Types and Structures

M. A. Arbib, E. G. Manes, The Categorial Imperative

G. Birkhoff, Lattice Theory

L. S. Bobrow, M. A. Arbib, Discrete Mathematics

H. Herrlich, G. E. Strecker, Category Theory

E. G. Manes, Categorial Theory Applied to Computation and Control

S. Mac Lane, G. Birkhoff, Algebra

S. Mac Lane, Categories for the Working Mathematician

B. C. Pierce, Basic Category Theory for Computer Scientists

D. Scott, Data types as lattices

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/MI-MSI/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/MI-MSI/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6167106.html