Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Internet a klasifikační metody

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
NI-IKM Z,ZK 4 1P+1C česky
Garant předmětu:
Martin Holeňa
Přednášející:
Martin Holeňa
Cvičící:
Martin Holeňa, Jakub Kořenek
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované matematiky
Anotace:

V rámci předmětu se student seznámí s klasifikačními metodami používanými ve čtyřech důležitých internetových nebo obecně síťových aplikacích: při filtraci spamu, v doporučovacích systémech, v systémech pro detekci malware a v systémech pro odhalení hrozeb v síti. Dozví se však více než jenom to, jak se při řešení těchto čtyř druhů problémů klasifikace provádí. Na pozadí uvedených aplikací získá celkový přehled o základech klasifikačních metod. Předmět je vyučován v dvoutýdenním cyklu v rozsahu 2 hodiny přednášek a 2 hodiny cvičení. Na cvičeních studenti jednak implementují jednoduché příklady k tématům z přednášek, jednak konzultují své semestrální práce.

Požadavky:

Znalosti z pravděpodobnosti a lineární algebry na úrovni absolventa bakalářského studia.

Osnova přednášek:

Přednáška 1. Tři důležité internetové aplikace klasifikačních metod.

Přednáška 2. Základní koncepty týkající se klasifikace.

Přednáška 3. Hlavní typy klasifikačních metod.

Přednáška 4. Kdy dělá klasifikátor nejméně chyb na nových datech?

Přednáška 5. Kdy je klasifikace srozumitelná uživateli?

Přednáška 6. Tým zvládne více než jedinec.

Osnova cvičení:

1. Seznámení se systémem Matlab pro ty, kdo ho dosud nepoužívali.

2. Představení možných semestrálních prací, které budou studenti na zápočet doma vypracovávat + jednoduché příklady k přednášce 2.

3.-7. Jednoduché příklady k přednáškám 3.-6. + konzultace k semestrálním pracím.

Cíle studia:
Studijní materiály:

M. Holeňa, P. Pulc, M. Kopp. Classification Methods for Internet Applications. Springer, 2020.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/MI-IKM/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/MI-IKM/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:A-942
Holeňa M.
16:15–17:45
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
místnost T9:351
Kořenek J.
16:15–17:45
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
NBFIT PC ucebna
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6173006.html