Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Doporučený průchod studijním plánem Plánování a řízení krizových situací - prezenční - nástup ke studiu 15/16 - 19/20, 20/21

Studijní plán: Bakalářský studijní obor Plánování a řízení krizových situací - prezenční

Informaci o předepsaném minimálním počtu PV předmětů pro konkrétní jednotlivé semestry najdete v odpovídajícím studijním plánu oboru.

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Z 0 1P Z povinný předmět
17PBPCHB Chemie pro bakaláře
 
Z 2 1P+1S Z povinný předmět
17PBPEKRA Etika krizového řízení
 
Z 3 1P Z povinný předmět
17PBPKPS Komunikační prostředky IZS
 
KZ 3 2P Z povinný předmět
17PBPMKR1 Management a krizové řízení I
 
Z 4 2P Z povinný předmět
17PBPMB Matematika pro bakaláře
 
Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
17PBPOZR Obecné základy řešení havarijních a krizových situací
 
Z,ZK 4 1P+1S Z povinný předmět
17PBPTV1 Tělesná výchova I.
 
Z 1 2C Z povinný předmět
17PBPZIT Základy informačních technologií
 
KZ 2 2P+1C Z povinný předmět
17PBPZS Základy somatologie
 
ZK 4 4P Z povinný předmět
17PBPZTS Základy teorie státu a práva
 
ZK 3 2P Z povinný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBPAOT Anglická odborná terminologie
 
KZ 3 0P+2S L povinný předmět
17PBPFBA Fyzika pro bakaláře
 
Z 2 1P+1S L povinný předmět
17PBPIZS Integrovaný záchranný systém
 
Z,ZK 4 1P+1S L povinný předmět
17PBPLVK Letní výcvikový kurz
 
Z 2 5XD L povinný předmět
17PBPMKR2 Management a krizové řízení II.
 
ZK 4 2P L povinný předmět
17PBPOPR1 Odborná praxe (odbory krizového řízení státní správy a samosprávy)
 
Z 2 4XT L povinný předmět
17PBPPMS Pravděpodobnost a matematická statistika
 
Z,ZK 4 2P+2S L povinný předmět
17PBPSP Správní právo, veřejná správa a samospráva na úseku krizového řízení
 
ZK 4 2P L povinný předmět
17PBPTV2 Tělesná výchova II.
 
Z 1 2C L povinný předmět
17PBPZEK Základy ekonomiky krizového řízení
 
ZK 4 2P L povinný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBPAK Anglická konverzace
 
KZ 2 2S Z povinný předmět
17PBPHKP Havarijní a krizové plánování
 
Z,ZK 4 2P+1S Z povinný předmět
17PBPISV Informační systémy v krizovém řízení
 
Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
17PBPLZKS Lidské zdroje a krizové situace
 
Z 3 1P+1S Z povinný předmět
17PBPPPP Předlékařská pomoc a péče
 
Z,ZK 4 1P+1C Z povinný předmět
17PBPRO Radiační ochrana
 
ZK 4 2P Z povinný předmět
17PBPTV3 Tělesná výchova III.
 
Z 1 2C Z povinný předmět
17PBPTPR Týmový projekt
 
Z 2 2C Z povinný předmět
17PBPZTX Základy toxikologie
 
Z,ZK 3 1P+1S Z povinný předmět
17PBPZZT Základy záchranářské techniky
 
KZ 3 2P+1C Z povinný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBPAMN Analýza, metody a nástroje řešení krizových situací
 
Z,ZK 3 2P+1S L povinný předmět
17PBPBIS Bezpečnost informačních systémů a sítí
 
Z,ZK 3 1P+1C L povinný předmět
17PBPCNP Civilní nouzová připravenost
 
Z,ZK 3 2P+1S L povinný předmět
17PBPHAE Hygiena a epidemiologie
 
KZ 2 2P L povinný předmět
17PBPLG Logistika
 
KZ 3 1P+1S L povinný předmět
17PBPMVP Metodologie výzkumné práce
 
Z 2 1P+1S L povinný předmět
17PBPOPR2 Odborná praxe II. (SÚJCHBO, SÚRO, složky IZS)
 
Z 3 4XT L povinný předmět
17PBPPMU Prevence mimořádných událostí
 
KZ 2 1P+1S L povinný předmět
17PBPTV4 Tělesná výchova IV
 
Z 1 2C L povinný předmět
17PBPTAH Toxikologické aspekty chemických havárií a zneužití chemických zbraní
 
ZK 3 2P L povinný předmět
17PBPZRRBA Základy radiobiologie a možná zneužití radiačních a biologických agens
 
ZK 3 1P L povinný předmět
17PBPZKM Zvláštnosti komunikace při MU
 
Z 2 1S L povinný předmět

5. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBPDTX Drogy a toxikomanie
 
KZ 2 1P+1S Z povinný předmět
17PBPENV Environmentální bezpečnost
 
KZ 3 2P Z povinný předmět
17PBPITT Informační technologie a telemetrie
 
Z,ZK 3 2P+1S Z povinný předmět
17PBPKRZ Krizové řízení ve zdravotnictví
 
ZK 4 2P Z povinný předmět
17PBPKSS Krizové situace v silničním provozu
 
KZ 2 1P Z povinný předmět
17PBPKM Krizový management
 
Z,ZK 4 2P+1S Z povinný předmět
17PBPPOK Prevence a odhalování kriminality
 
Z 2 1P+1S Z povinný předmět
17PBPPKS Psychologie v krizových situacích
 
KZ 2 2S Z povinný předmět
17PBPSBP Seminář k bakalářské práci
 
Z 2 1S Z povinný předmět
17PBPTER Teorie rizik
 
Z,ZK 3 2P+1S Z povinný předmět
17PBPTR Terorismus
 
ZK 3 2P Z povinný předmět

6. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBPBPS Bezpečnostní politika státu, obrana státu a její zajišťování
 
Z,ZK 5 2P+1S L povinný předmět
17PBPOB Objektová bezpečnost
 
KZ 3 2P L povinný předmět
17PBPOZP Organizace záchranných prací
 
Z,ZK 3 2P+1S L povinný předmět
17PBPPTP Profesní taktická příprava
 
KZ 4 2P L povinný předmět
17PBPSL Soudní lékařství
 
ZK 4 1P L povinný předmět
17PBPVBP Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek
 
Z,ZK 4 2P+1S L povinný předmět
17PBPZNZ Základy nauky o zbraních a munici
 
KZ 3 1P+1C L povinný předmět
17PBPZPR Základy pyrotechniky
 
KZ 3 1P L povinný předmět
17PBPZBP Zpracování bakalářské práce Z 1 8C L povinný předmět
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod630013557405.html