Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Doporučený průchod studijním plánem Plánování a řízení krizových situací - prezenční - nástup ke studiu 15/16 - 19/20, 20/21

Studijní plán: Bakalářský studijní obor Plánování a řízení krizových situací - prezenční

Informaci o předepsaném minimálním počtu PV předmětů pro konkrétní jednotlivé semestry najdete v odpovídajícím studijním plánu oboru.

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Z 0 1P Z povinný předmět
17PBPCHB Chemie pro bakaláře
 
Z 2 1P+1S Z povinný předmět
17PBPEKRA Etika krizového řízení
 
Z 3 1P Z povinný předmět
17PBPKPS Komunikační prostředky IZS
 
KZ 3 2P Z povinný předmět
17PBPMKR1 Management a krizové řízení I
 
Z 4 2P Z povinný předmět
17PBPMB Matematika pro bakaláře
 
Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
17PBPOZR Obecné základy řešení havarijních a krizových situací
 
Z,ZK 4 1P+1S Z povinný předmět
17PBPTV1 Tělesná výchova I.
 
Z 1 2C Z povinný předmět
17PBPZIT Základy informačních technologií
 
KZ 2 2P+1C Z povinný předmět
17PBPZS Základy somatologie
 
ZK 4 4P Z povinný předmět
17PBPZTS Základy teorie státu a práva
 
ZK 3 2P Z povinný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBPAOT Anglická odborná terminologie KZ 3 0P+2S L povinný předmět
17PBPFBA Fyzika pro bakaláře Z 2 1P+1S L povinný předmět
17PBPIZS Integrovaný záchranný systém Z,ZK 4 1P+1S L povinný předmět
17PBPLVK Letní výcvikový kurz Z 2 5XD L povinný předmět
17PBPMKR2 Management a krizové řízení II. ZK 4 2P L povinný předmět
17PBPOPR1 Odborná praxe (odbory krizového řízení státní správy a samosprávy) Z 2 4XT L povinný předmět
17PBPPMS Pravděpodobnost a matematická statistika Z,ZK 4 2P+2S L povinný předmět
17PBPSP Správní právo, veřejná správa a samospráva na úseku krizového řízení ZK 4 2P L povinný předmět
17PBPTV2 Tělesná výchova II.
 
Z 1 2C L povinný předmět
17PBPZEK Základy ekonomiky krizového řízení ZK 4 2P L povinný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBPAK Anglická konverzace KZ 2 2S Z povinný předmět
17PBPHKP Havarijní a krizové plánování Z,ZK 4 2P+1S Z povinný předmět
17PBPISV Informační systémy v krizovém řízení Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
17PBPLZKS Lidské zdroje a krizové situace Z 3 1P+1S Z povinný předmět
17PBPPPP Předlékařská pomoc a péče Z,ZK 4 1P+1C Z povinný předmět
17PBPRO Radiační ochrana ZK 4 2P Z povinný předmět
17PBPTV3 Tělesná výchova III. Z 1 2C Z povinný předmět
17PBPTPR Týmový projekt Z 2 2C Z povinný předmět
17PBPZTX Základy toxikologie Z,ZK 3 1P+1S Z povinný předmět
17PBPZZT Základy záchranářské techniky KZ 3 2P+1C Z povinný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBPAMN Analýza, metody a nástroje řešení krizových situací Z,ZK 3 2P+1S L povinný předmět
17PBPBIS Bezpečnost informačních systémů a sítí Z,ZK 3 1P+1C L povinný předmět
17PBPCNP Civilní nouzová připravenost Z,ZK 3 2P+1S L povinný předmět
17PBPHAE Hygiena a epidemiologie KZ 2 2P L povinný předmět
17PBPLG Logistika KZ 3 1P+1S L povinný předmět
17PBPMVP Metodologie výzkumné práce Z 2 1P+1S L povinný předmět
17PBPOPR2 Odborná praxe II. (SÚJCHBO, SÚRO, složky IZS) Z 3 4XT L povinný předmět
17PBPPMU Prevence mimořádných událostí KZ 2 1P+1S L povinný předmět
17PBPTV4 Tělesná výchova IV
 
Z 1 2C L povinný předmět
17PBPTAH Toxikologické aspekty chemických havárií a zneužití chemických zbraní ZK 3 2P L povinný předmět
17PBPZRRBA Základy radiobiologie a možná zneužití radiačních a biologických agens ZK 3 1P L povinný předmět
17PBPZKM Zvláštnosti komunikace při MU Z 2 1S L povinný předmět

5. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBPDTX Drogy a toxikomanie KZ 2 1P+1S Z povinný předmět
17PBPENV Environmentální bezpečnost KZ 3 2P Z povinný předmět
17PBPITT Informační technologie a telemetrie Z,ZK 3 2P+1S Z povinný předmět
17PBPKRZ Krizové řízení ve zdravotnictví ZK 4 2P Z povinný předmět
17PBPKSS Krizové situace v silničním provozu KZ 2 1P Z povinný předmět
17PBPKM Krizový management Z,ZK 4 2P+1S Z povinný předmět
17PBPPOK Prevence a odhalování kriminality Z 2 1P+1S Z povinný předmět
17PBPPKS Psychologie v krizových situacích KZ 2 2S Z povinný předmět
17PBPSBP Seminář k bakalářské práci Z 2 1S Z povinný předmět
17PBPTER Teorie rizik Z,ZK 3 2P+1S Z povinný předmět
17PBPTR Terorismus ZK 3 2P Z povinný předmět

6. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBPBPS Bezpečnostní politika státu, obrana státu a její zajišťování
Jiří Baloun 
Z,ZK 5 2P+1S L povinný předmět
17PBPOB Objektová bezpečnost KZ 3 2P L povinný předmět
17PBPOZP Organizace záchranných prací Z,ZK 3 2P+1S L povinný předmět
17PBPPTP Profesní taktická příprava KZ 4 2P L povinný předmět
17PBPSL Soudní lékařství ZK 4 1P L povinný předmět
17PBPVBP Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek Z,ZK 4 2P+1S L povinný předmět
17PBPZNZ Základy nauky o zbraních a munici KZ 3 1P+1C L povinný předmět
17PBPZPR Základy pyrotechniky KZ 3 1P L povinný předmět
17PBPZBP Zpracování bakalářské práce Z 1 8C L povinný předmět
Platnost dat k 7. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod630013557405.html