Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Management a krizové řízení II.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBPMKR2 ZK 4 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům základní informace o teorii a praxi managementu a důležitých kategoriích nezbytných pro řídící funkce. Důraz bude položen na pochopení manažerských dovedností, profilu manažera,managementu změn. V další části budou procvičeny principy plánování času, efektivita práce manažera, specifika managementu státní správy.

Požadavky:

Zkouška:

přezkoušení testem, požadavek 70% úspěšnosti

zkouška je tvořena písemnou částí v délce 60 minut o 20 otázkách z obsahu, přednášek, cvičení a zadaného samostatného studia a na ní navazující částí ústní pouze v případě nejasného hodnocení testu a nebo v případě, že student chce získat lepší hodnocení,

hodnocení testu pro klasifikovaný zápočet: A 19 bodů, B 18 bodů, C 17 bodů, D 16 bodů, E 14 bodů.

Tematické okruhy ke zkoušce:

1. Komunikace v manažerské práci,

2. Kontrola, monitorování, hodnocení,

3. Management kvality, management změn

4. Metody organizačních změn

5. Tvůrčí vedení, profil lídra

6. Faktory podporující výkonnost organizace, klima v organizaci

7. Hlavní principy plánování času, stanovení cílů a priorit

8. Faktory ovlivňující efektivitu práce manažera.

9. Manažerské kompetence a jejich rozvíjení,

10. Specifika managementu státní správy.

Osnova přednášek:

1. Komunikace v manažerské práci,

2. Kontrola, monitorování, hodnocení,

3. Management kvality, management změn

4. Metody organizačních změn

5. Tvůrčí vedení, profil lídra

6. Faktory podporující výkonnost organizace, klima v organizaci

7. Hlavní principy plánování času, stanovení cílů a priorit

8. Faktory ovlivňující efektivitu práce manažera.

9. Manažerské kompetence a jejich rozvíjení

10. Specifika managementu státní správy.

Osnova cvičení:

Cvičení nejsou

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům základní informace o teorii a praxi managementu a důležitých kategoriích nezbytných pro řídící funkce.

Studijní materiály:

[1] VEBER, J. a kol. Management, základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, 2004.

[2] VEBER, J. a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Praha: Management Press, 2006.

[3] DONNELLY , JR, J a kol. Management. Praha, Grada Publishing, 2007.

[4] KUBEŠ, M., SPILLEROVÁ, D., KURNICKÝ, R. (2004): Manažerské kompetence: Způsobilosti výjimečných manažerů. Praha, Grada Publishing, 2004,

[5] Doporučená:

[5] CRAINER, STUART. Moderní management, základní myšlenkové směry, Management, Press, Praha 2000.

[6] ŘEZÁČ, J. Moderní management, Computer Press, Brno, 2009.

[7] DOKOUPIL, I. Podnikový management I. (soubory studijních materiálů). 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1998. 350 s. ISBN 80-7078-504-7

[8] KONEČNÝ, M. Základy managementu. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1997. 90 s. ISBN 80-7078-435-5

[9] ŠAJDLEROVÁ, I. Organizace a řízení. Cvičení I. 1. vyd. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2003. 69s. ISBN 80-248-0227-9

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3072406.html