Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Hygiena a epidemiologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBPHAE KZ 2 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět poskytuje stručný, přehledný a ucelený obraz o epidemiologické metodologii a systému ochrany a podpory veřejného zdraví ve vztahu ke krizovému řízení. Jeho smyslem je seznámit posluchače se základními pojmy z oblasti hygieny a epidemiologie, historií i současností vědního oboru stejně tak jako důkladně popsat činnost orgánů ochrany veřejného zdraví ve smyslu podpory veřejného zdraví ve vztahu ke krizového řízení.

Požadavky:

Předmět je zakončený klasifikovaným zápočtem. Pro udělení zápočtu je nutná alespoň 60% účast na přednáškách, delší absence ze zdravotních důvodů je řešena individuálně s vyučujícím. Další podmínkou je prezentace zpracovaná v PowerPointu s předem zohledněnými podmínkami udělenými vyučujícím na 1. přednášce předmětu. Téma prezentace si student volí sám a konzultuje jeho vhodnost s vyučujícím.

Osnova přednášek:

1. Ochrana veřejného zdraví, legislativa, systém ochrany a podpory veřejného zdraví, monitoring zdraví

2. Hygiena – definice, obory, faktory životního a pracovního prostředí a jejich vliv na zdraví, hodnocení zdravotních rizik

3. Epidemiologie – definice, terminologie, epidemiologické metody práce a jejich využití, nově se objevující infekční nemoci

4. Základní charakteristiky epidemického procesu, protiepidemická opatření, definice a cíle epidemiologické surveillance

5. Krizové řízení ve veřejné správě

6. Krizová připravenost ve zdravotnictví

7. Role krizového manažera krajských hygienických stanic

8. Soubor typových činností se zaměřením na STČ 16A a 16B

9. Pandemický plán České republiky a krajské pandemické plány – historie pandemických plánů, komparace s pandemickým plánem Slovenska

10. Typové plány se zaměřením na typový plán Epidemie a COVID-19

Osnova cvičení:

nejsou

Cíle studia:

Cílem předmětu je zvládnutí teoretických základů vybraných hygienických oborů v ochraně veřejného zdraví a seznámení se s oborem a metodami práce používanými v epidemiologii infekčních i neinfekčních nemocí, v epidemiologii životního prostředí a s možnostmi prevence.

Studijní materiály:

ŠÍN, Robin. Medicína katastrof. Praha: Galén, 2017. ISBN 978-80-7492-295-4.

TICHÁČEK, Bohumil. Základy epidemiologie. Praha: Galén, 1997. ISBN 80-7184-426-8.

TUČEK, Milan. Hygiena a epidemiologie. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2025-1.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3074806.html