Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Informační technologie a telemetrie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBPITT Z,ZK 3 2P+1S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
Anotace:

Bude podán přehled hardwarových a softwarových prostředků pro telemedicínu a telemetrii, osvětlen význam a ukázány aplikace personal health systémů v legislativním prostředí ĆR a EU. Dále bude podán přehled telemedicínských datových standardů s ohledem na interoperabilitu. Praktická témata s ukázkami: osobní zdravotní dohledové systémy, telemonitorace pacientů při rehabilitaci, využití virtuální reality, biotelemetrie - základní pojmy, synchronní a asynchronní telemedicína, standardy DICOM, PACS, telemonitorace biomedicínských dat - EKG, krevního tlaku, teploty, fyzické aktovity, glykemie, osobní dohledové systémy pro distanční on-line monitorování zasahujících záchranných a bezpečnostních složek, profesní telemonitorace vojáků a členů IZS, domácí dohledové systémy - monitorace senorů, kardiakům diabetiků, telemonitorace EKG, telemonitorace pacientů s kardiostimulátory s vestavěným defibrilátorem, robotická telechirurgie.

Požadavky:

80% účast na výukových blocích. Vypracování a obhájení seminární práce na vybrané téma z oblasti biotelemetrických systémů a informatiky (max. 50 bodů). Absolvování zápočtového a zkouškovéhotestu testu (max. 50 bodů). Celkem max. 100 bodů - ECTS stupnice

Osnova přednášek:

1. Přehled hardwarových a softwarových prostředků pro telemedicínu, význam a aplikace personal health systémů v legislativním prostředí ĆR a EU.

2. Informatika, architektrura počítače, vstrupně-výstupní zařízení, přehled operačních systémů, počítačové sítě - praktické využití

3. Telemedicínské datové standardy, HL7, interoperabilita.

4. Osobní zdravotní dohledové systémy I. ; praktická ukázka lokální biotelemetrie - monitorace EKG, dechu, aktivity, myopotenciálů, tělesné teploty atd.

synchronní a asynchronní telemedicína - základní koncepty.

5. Osobní zdravotní dohledové systémy II. - domácí monitorace pacientů: ukázka fungování dohledového systému pro seniory, domácí telemonitorace glykemie

6. Telemonitorace pacientů při rehabilitaci, využití virtuální reality.

7. Biotelemetrie - základní pojmy, synchronní a asynchronní telemedicína,

standardy DICOM, PACS

8. Telemonitorace biomedicínských dat - EKG, krevního tlaku, teploty, fyzické aktovity, glykemie.

9. Osobní dohledové systémy pro distanční on-line monitorování.

10. Profesní monitoring, monitorování členů IZS - příklady systémů.

11. Domácí dohledové systémy - monitorace senorů, kardiakům diabetiků

12. Telemonitorace EKG, telemonitorace pacientů s kardiostimulátory s vestavěným defibrilátorem. Robotická chirurgie.

13. Profesní telemonitorace vojáků a členů IZS, zejm. hasičů. Podpora výcviku a zásahu. Zadání samostatné seminární práce.

14. Prezentace a klasifikace seminárních prací, udělení KZ.

Osnova cvičení:

1. Praktická cvičební úloha - telemetrická monitorace krevního tlaku (podpořeno projektem RPAPS 2017, materiály ke stažení v sekci Ostatní),

2. Praktická cvičební úloha - telemetrická monitorace pulzní oxymetrie (podpořeno projektem RPAPS 2017, materiály ke stažení v sekci Ostatní),

3. Praktická cvičební úloha - telemetrická monitorace EKG (podpořeno projektem RPAPS 2017, materiály ke stažení v sekci Ostatní)

4. Praktické úlohy - GSM a GPS lokalizace v telemedicíně.

5. Praktické ukázky využití domácího dohledového systému - telemonitorace seniorů v domácím prostředí.

6. Praktické ukázky funkce profesního dohledového systému - telemonitorace členů IZS

7. Praktická cvičební úloha - domácí telemonitorace glykemie (podpořeno projektem RPAPS 2017, materiály ke stažení v sekci Ostatní)

8. Ukázka využití kapesního polygrafu - detektor lži.

9. Praktická cvičební úloha - využití stabilometrické plošiny pro neurorehabilitaci (podpořeno projektem RPAPS 2017, materiály ke stažení v sekci Ostatní)

10. Ukázka využití systému virtuální reality pro neurorehabilitaci.

11. Praktické ukázky využití mobilního operačního systému Android pro telemedicínu

12. Praktické ukázky využití mobilního operačního systému Linux pro telemedicínu

13. Praktická cvičební úloha - telemonitorace hmontnosti a bioimpedance (podpořeno projektem RPAPS 2017, materiály ke stažení v sekci Ostatní)

14. Ukázka systému telemonitorace pacientů při rehabilitaci.

Cíle studia:

Získat přehled o hardwarových a softwarových prostředcích pro telemedicínu a biotelemetrii, používaných v současnosti v ČT a EU.

Základní povědomí o telemedicínských datových standardech a o metodách asynchronnní a synchronní telemonitorace vybraných medicínských dat.

Znalost možností a prostředků pro domácí telemonitoraci a profesní moinitoring.

Studijní materiály:

Studijní materiály jsou k dispozici na e-learningovém serveru „Školička“ na adrese https://skolicka.fbmi.cvut.cz/course/view.php?id=20

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3076206.html