Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Krizové situace v silničním provozu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBPKSS KZ 2 1P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

V cyklu přednášek a seminářů jsou studentům podány základní informace o problematice silniční dopravy, označování vozidel přepravujících nebezpečné látky dle ADR, povinnostech řidiče přepravujícího nebezpečné látky, požadavcích na vozidla přepravující určité nebezpečné věci a složkách integrovaného záchranného systému.

Požadavky:

Účast je povinná na všech přednáškách a cvičeních. Jsou povoleny 3 neúčasti na přednáškách a cvičeních bez udání důvodů. Při větší neúčasti nelze plnit klasifikovaný zápočet. Neúčast je možné nahradit po dohodě s vyučujícím.

Klasifikovaný zápočet bude plněn písemně formou testu. Písemný test se skládá z 30 otázek. Test připraví vyučující dle probraného učiva.

Osnova přednášek:

[1] Právní úprava v silniční dopravě. Kritické dopravní situace.

[2] Agresivní řidiči, defenzivní způsob jízdy.

[3] Alkohol a drogy v silniční dopravě.

[4] Přeprava nebezpečných věcí v rámci EU.

[5] Označování vozidel při přepravě nebezpečných věcí v Evropě.

[6] Označování vozidel při přepravě nebezpečných věcí ve světě.

[7] Třídy nebezpečných věcí a třídy nebezpečí.

[8] Označování a výbava přepravních jednotek.

[9] Organizace a řízení Policie ČR.

[10] Požadavky na školení osádky vozidel přepravujících nebezpečné věci po silnici.

[11] Průvodní doklady k přepravě nebezpečných věcí po silnici.

[12] Vynětí z platnosti dohody ADR při přepravě malého množství nebezpečných věcí.

[13] Kontrola vozidel přepravujících nebezpečné věci.

[14] Záloha, opakování.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem výuky předmětu je získání základních znalostí o problematice krizového řízení v silniční dopravě, složek integrovaného záchranného systému a jejich úkolech při dopravních nehodách.

Studijní materiály:

[1] ČERNÝ, J., HORZINKOVÁ, E., KUČEROVÁ, H. Přestupkové řízení. 10 pod. přepr. vyd. Praha: Linde, 2006.

[2] HORÁK, R., KRČ, M., ONDRUŠ, R., DANIELOVÁ, L. Průvodce krizovým řízením pro veřejnou správu. Praha: Linde, 2004.

[3] MACHAČKA, I. Práce osádek a tachografy v Evropské unii. 2. vyd. Czech republik: Systém Consult, 2006.

[4] PAVLÍČEK, K., KOPECKÝ, Z. Dopravně bezpečnostní činnost. Obecná část. Praha: Police History, 2005.

[5] PAVLÍČEK, K., KOPECKÝ, Z. Dopravně bezpečnostní činnost. Zvláštní část. Praha: Police History, 2006.

[6] HRUDKA, J., ZÁMEK, D. a kol. Organizace a činnost policejních služeb. Mělník: Police History, 2012. ISBN 978-80-86477-56-5.

[7] DOŠEK, J., KOKEŠ, J. ADR 2013 (Část 1-3). 2. vydání Praha: DEKRA Automobil a.s., 2013. 649 s.

[8] DOŠEK, J., KOKEŠ, J. ADR 2013 (Část 4-9). 2. vydání Praha: DEKRA Automobil a.s., 2013. 1203 s.

[9] PETRUNČÍK, P. Přeprava nebezpečných věcí po silnici podle restrukturalizované dohody ADR 1. vydání Praha: Sdružení automobilových dopravců ČESMAD Bohemia, 2009. 211 s. ISBN 978-80-87304-02-0.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3076306.html