Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Tělesná výchova IV

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBPTV4 Z 1 2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
Ústav tělesné výchovy a sportu
Anotace:

Kurz lezení na umělé stěně a základy lanových technik.

Požadavky:

Účast je povinná.

Požadavky pro udělení zápočtu:

1.Docházka musí být splněna z 90 % (jedna omluva). V případě zranění, nemoci, bude docházka omluvena na základě předložení lékařské zprávy, avšak potřeba splnění lezeckých dovedností stále trvá.

2.Splnění lezeckých dovedností

a)lezení na prvolezce ? Lezec se naváže na lano, bezchybná komunikace s jističem, zakládá metodicky správně postupové jištění cesty obtížnosti 4 (po zvolené barvě)

b)slanění ? zápočet probíhá v páru, kdy lezec vytáhne cestu ke kruhu (slaňovacímu bodu), doberu za pomoci horního jištění přes půl lodní uzel svého partnera, společně vytvoří správným metodickým postupem slanění, po jednom slaní

c) pád ? simulace bezpečného pádu v převislém terénu, odskok do volného prostoru

d)uzlová technika ? půl lodní uzel, lodní uzel, protisměrný osmičkový uzel, dvojitý osmičkový uzel, dvojitý prusíkův uzel, liščí smyčka, uzel garda

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1.Úvodní seznámení, základy navázání se na lano, základy jištění, bezpečnost ? uzle

2.Lezení na druholezce - opakování z předchozí hodiny ? uzle

3.Lezení na druholezce - džímarování ? uzle, zápočet z pádů

4.Lezení na prvolezce, postupové jištění

5.Technika pádů, zápočet z pádu

6.Nácvik slaňovací techniky

7.Opakování slaňování

8.Kladka, plnění zápočtových požadavků (uzlová technika)

9.Opakování všech lanových a lezeckých technik, plnění zápočtových požadavků

10.Plnění zápočtových požadavků

Cíle studia:

Cílem kurzu je seznámení se se základními technikami lezení. Správně se navázat na lano, bezpečně jistit prvo - lezce i druho - lezce, slaňovat, vytvořit kladku pro záchranu zraněného lezce ze skalního masivu, základní uzle.

Studijní materiály:

https://www.utvs.cvut.cz/sporty/lezeni/

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3075306.html