Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Fyzika pro bakaláře

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBPFBA Z 2 1P+1S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je vytvoření fyzikálního pilíře pro další studium. V rámci předmětu jsou přednášeny základy mechaniky, relativistické fyziky, základy elektřiny a magnetismu, základy geometrické a vlnové optiky.

Požadavky:

Zápočet bude udělen za účast na cvičeních (maximálně 1 omluvená absence) a napsání zápočtového testu z obsahu přednášek, cvičení a zadaného samostatného studia.

Zápočtový test bude formou písemného testu kombinovaného z:

- odpovědí typu ABCD (možné i více správných odpovědí)

- odpovědí, kdy je nutné odpovídat písemně

- příkladů

Při testu nesmí student používat literaturu, internet, mobilní telefon ani konzultovat s ostatními studenty. Ústní část zápočtu je pouze v případě nejasného hodnocení testu.

Hodnocení testu bude podle stupnice ECTS (v procentech):

A.. 100 - 90 výborně (excellent)

B.. 89 - 80 velmi dobře (very good)

C.. 79 - 70 dobře (good)

D.. 69 - 60 uspokojivě (satisfactory)

E... 59 - 51 dostatečně (sufficient)

F... 50 - 0 nevyhovující (failed)

Osnova přednášek:

1. Stavba atomu, vymezení veličin a jednotek ve fyzice, převody jednotek, soustava jednotek SI, etapy fyzikálního měření

2. Kinematika, dynamika, práce, výkon, energie, mechanika tuhého tělesa, gravitační pole, mechanika kapalin a plynů

3. Molekulová fyzika a termika. Mechanické kmitání a vlnění

4. Elektřina a magnetizmus

5. Optika

Osnova cvičení:

1. Převody jednotek, stavba atomu, kinematika, dynamika, práce, výkon, energie, gravitační pole, mechanika tuhého tělesa, mechanika kapalin a plynů

2. Molekulová fyzika a termika. Mechanické kmitání a vlnění

3. Elektřina a magnetismus

4. Optika

5. Zápočtový test

Cíle studia:

Studenti porozumí základním fyzikálním zákonům a jevům. Naučí se počítat s fyzikálními vzorci, převádět fyzikální jednotky.

Studijní materiály:

[1] Svoboda, E. a kol.: Přehled středoškolské fyziky, Prometeus, Praha, 2006

[2] Lepil, O., Bednařík, M. a Hýblová, R.: Fyzika II, Prometeus, Praha, 2006

[3] Beiser, A.: Úvod do moderní fyziky, Academia, Praha, 1975

[4] Navrátil, L., Rosina, J. a kol.: Biofyzika v medicíně, Grada, Praha, 2003

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3573206.html