Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy ekonomiky krizového řízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBPZEK ZK 4 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou hospodářských opatření pro krizové stavy v rámci civilního nouzového plánování. Výuka je zaměřena na získání základních znalostí v oblasti nouzového hospodářství, hospodářské mobilizace, regulačních opatření, státních hmotných rezerv a požadavků na výstavbu infrastruktury.

Požadavky:

Zkouška:

Zpracování obsahově a formálně kvalitní semestrální práce na dané téma předmětu. Hodnocení seminární práce se započítá do celkového hodnocení předmětu.

Přezkoušení testem, požadavek 70% úspěšnosti

Zkouška je tvořena písemnou částí v délce 60 minut o 20 otázkách z obsahu, přednášek, cvičení a zadaného samostatného studia a na ní navazující částí ústní pouze v případě nejasného hodnocení testu a nebo v případě, že student chce získat lepší hodnocení,

hodnocení testu: A - 20 otázek správně, B -19, C -18, D -17,16 E -15,14. otázek správně.

Tematické okruhy ke zkoušce:

1.Hospodářská politika z hlediska bezpečnostní strategie ČR.

2.Systém nouzového hospodářství a jeho zaměření.

3.Základní dělení a účastníci systému ?Hospodářských opatření pro krizové stavy?.

4.Systém hospodářské mobilizace, subjekty hospodářské mobilizace.

5.Systém státních hmotných rezerv a jejich tvorba a použití.

6.Výstavba a údržba infrastruktury.

7.Úkoly státní správy při zabezpečování ?Hospodářských opatření pro krizové stavy?.

8.Používané informační systémy pro plnění úkolů ?Hospodářských opatření pro krizové stavy?.

Osnova přednášek:

1. týden Hospodářská politika z hlediska bezpečnostní strategie ČR

2. týden Základní východiska a vymezení základních pojmů a zákonných ustanovení

3. týden Předmět a struktura hospodářských opatření pro krizové stavy

4. týden Energetická bezpečnost ve světě a v České republice

5. týden Systém nouzového hospodářství a jeho zaměření

6. týden Systém hospodářské mobilizace, subjekty hospodářské mobilizace

7. týden Soustava regulačních opatření, jejich zaměření a hlavní zásady

8. týden Struktura, tvorba a využití státních hmotných rezerv

9. týden Výstavba a údržba infrastruktury

10. týden Systém řízení a orgány systému hospodářských opatření pro krizové stavy (pravomoci a odpovědnost)

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou hospodářských opatření pro krizové stavy v rámci civilního nouzového plánování. Výuka je změřena na získání základních znalostí v oblasti nouzového hospodářství, hospodářské mobilizace, regulačních opatření, státních hmotných rezerv a požadavků na výstavbu infrastruktury.

Studijní materiály:

[1] Povinná literatura:

[2] REKTORIK, J. A KOL. Krizovy management ve verejné správe : teorie a praxe. Praha :

[3] Správa státních hmotnych rezerv, Hospodárská opatrení pro krizové stavy, Studijní materiál k modulu H. Praha 2006

[4] Antusák, E., Kopecky, Z.: Krizovy management a hospodárská opatrení pro krizové stavy,. Skriptum, VSE, 2005

[5] Krc, M., Kaminski, T.: Ekonomika obrany - systém obranného hospodárství. MO CR-AVIS, Praha, 2001

[6] Ing. Jarmil Valásek, Ph.D. Ing. Frantisek Kovárík a kolektiv, Krizové rízení pri nevojenskych krizovych situacích, Praha 2008,.

[7] HORAK, R.a kol. Pruvodce krizovym rízením pro verejnou správu. Linde, 2004.

[8] GR HZS CR , Ochrana ekonomiky, MODUL F, Praha 2010

[9] Doporucená literatura:

[10] Zákon c. 241/2000 Sb., o hospodárskych opatreních pro krizové stavy a o zmene nekterych souvisejících zákonu.

[11] Zákon c. 97/1993 Sb., o pusobnosti Správy státních hmotnych rezerv.

[12] Zákon c. 189/1999 Sb., o ropné bezpecnosti Ceské republiky

[13] Vyhláska Správy státních hmotnych rezerv c. 498/2000 o plánování a provádení hospodárskych opatrení pro krizové stavy.

[14] Metodika pro vyzadování vecnych zdroju za krizové situace. SPRAVA STATNICH HMOTNYCH REZERV. Praha 2011

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3072506.html