Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Letní výcvikový kurz

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBPLVK Z 2 5XD česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Kurz je přednostně určen studentům studijního programu ochrana obyvatelstva. Odehrává se ve vojenském prostoru 15. Ženijního pluku Armády České republiky v Bechyni v rámci cvičení ?Bechyně Rainbow? záchranných rot 151. a 153. ženijního praporu. Vedení a náplň kurzu je primárně organizována a připravována vojáky z povolání. V průběhu kurzu se účastníci seznámí s technikou a metodami postupu záchranářů při záchranných akcích různého charakteru, budou seznámeni a prakticky si vyzkouší úkony poskytování první pomoci, záchrany osob ve ztížených podmínkách, vyhledávání osob a další. Postupně budou účastníci vtaženi jak do role záchranářů, kteří se budou v rámci záchranných týmů přímo účastnit na záchraně osob a řešení mimořádných událostí v terénu, tak i do role pracovníků operačního a informačního střediska, kteří budou mít za úkol provádět operační řízení zásahu a organizovat nasazení

jednotlivých záchranných týmů.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Seznámení s obsahem kurzem a s BOZP

Prezentace činnosti vojenských záchranářů

Teorie záchranářských činností

Seznámení s materiálem a prostředky posádky Bechyně

Základy první pomoci

Základy spojovací a topografické přípravy

Teambuilding

Orientační pochod s plněním stanovených úkolů

Organizace vyhledávání osob v terénu, budovách a sutinách

Lezecká záchrana

Noční záchranná akce

Rozdělení do záchranných týmů a řešení simulovaných mimořádných událostí v terénu

Vytvoření operačního a informačního střediska a řízení nasazení jednotlivých záchranných týmů

Cíle studia:

Cílem kurzu je seznámit studenty se záchranářskou a vojenskou technikou, postupy záchrany osob a řešení mimořádných událostí různého charakteru.

Cílem kurzu je dále rozvoj praktických znalostí a dovedností studentů při nácviku a samotném řešení mimořádných událostí na taktické a operační úrovni řízení zásahu.

Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3073106.html