Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Seminář k bakalářské práci

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBPSBP Z 2 1S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět by měl studentům vštípit správný způsob zpracování bakalářské práce, představit jim základní typografické požadavky na bakalářskou práci a seznámit je s metodami moderní práce s informačními zdroji a sběru informací, vysvětlit vhodné návyky prezentace získaných výsledků a umožnit jim osvojit si principy informační etiky a správného používání bibliografických citací.

Požadavky:

Podmínkou zápočtu je účast na cvičení, která bude kontrolována. Povolena je jedna omluvená absence. V opačném případě budou studenti ze znalostí přezkoušeni podle rozpisu, který vypíše garant předmětu. Na požadované úrovni vypracovat odpovědi na zadané otázky.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

Formální náležitosti bakalářské práce

Práce se šablonou bakalářské práce

Osnova bakalářské práce

Zpracování teoretické části bakalářské práce

Zpracování praktické části bakalářské práce

Diskuze v bakalářské práci

Cíle studia:

Získat základní informace ke korektnímu zpracování bakalářské práce.

Studijní materiály:

[1] SPOUSTA, Vladimír a kol. Vádemékum autora odborné a vědecké práce. Brno: PdF MU, 2000. 1.

vyd. 158 s. ISBN 8021023872

[2] FILKA, Jaroslav. Metodika tvorby diplomové práce: praktická pomůcka pro studenty vysokých

škol. Brno: Knihař, 2002. 1. vydání. 223 s. ISBN 8086292053.

[3] MEŠKO, Dušan a kol. Akademická příručka. Martin, 2006. české, upravené vydání. 481 s. ISBN 80-8063-219-7

[4] PAVELKA František a Petr KLÍMEK. Aplikovaná statistika. Zlín, 2000. 1. vydání. 132 s.

ISBN 80-214-1545-2

[5] BIERNATOVA , Olga. Bibliografické citace dle aktualizované normy ISO 690. Dostupné také z: http://ow.ly/6FX1Z

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3076106.html