Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Soudní lékařství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBPSL ZK 4 1P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem je seznámit studenty se základními pojmy, legislativou a praxí týkající se smrti člověka (definice a diagnóza smrti, smrt přirozená, násilná, náhlá, neočekávaná, prohlídka zemřelého, pitva), základními diagnostickými postupy při pitvě, pomocnými vyšetřeními (histologické, histochemické, imunohistochemické, biochemické, toxikologické, molekulárněbiologické), základy forenzní biomechaniky traumatologie a postupy při hromadných neštěstích.

Požadavky:

Požadavky na ukončení předmětu:

1.Doporučená účast na přednáškách.

2.Další samostudium dle doporučené literatury.

3.Závěrečný test – 20 otázek, minimum ke splnění zkoušky z předmětu 10 správných odpovědí.

4.V případě nesplnění testu následuje ústní přezkoušení.

5.Interval mezi řádným a 1. opravným termínem je minimálně 1 týden.

Podmínky zkoušky počet správných odpovědí:

A – 19 až 20

B – 17 až 18

C – 15 až 16

D – 13 až 14

E – 10 až 12

F – 9 a méně

Osnova přednášek:

Koncepce soudního lékařství, základní pojmy, smrt., prohlídka a pitva zemřelých, posmrtné

změny, vitální reakce, určování doby smrti.

Náhlé úmrtí, SIDS.

Prohlídka živých osob, biomechanika poranění, tupé, ostré, střelné poranění.

Udušení, poranění vysokou a nízkou teplotou, elektrickým proudem, změnou tlaku a ionizujícím zářením.

Dopravní nehody, úrazy v letectví, poranění pádem. Základy forenzní biomechaniky traumatologie

a postupy při hromadných neštěstích.

Identifikace.

Pomocná vyšetřeními při pitvě (histologické, histochemické,imunohistochemické, biochemické,

toxikologické, molekulárněbiologické).

Osnova cvičení:

nejsou

Cíle studia:

Cílem je seznámit studenty se základními pojmy, legislativou a praxí týkající se smrti člověka (definice a diagnóza smrti, smrt přirozená, násilná, náhlá, neočekávaná,prohlídka zemřelého, pitva), základními diagnostickými postupy při pitvě, pomocnými vyšetřeními (histologické, histochemické, imunohistochemické, biochemické, toxikologické, molekulárněbiologické), základy forenzní biomechaniky traumatologie a postupy při hromadných neštěstích.

Studijní materiály:

HIRT, Miroslav a kol. Soudní lékařství, I. díl. Praha: Grada Publishing, 2015, 240 s. ISBN 978-80-247-5680-6

HIRT, Miroslav a František VOREL a kol. Soudní lékařství, II. díl. Praha: Grada Publishing, 2016, 232 s. ISBN 978-80-271-0268-6.

Doporučená literatura:

HIRT, Miroslav a VAVERA František. Soudní lékařství pro právníky. Praha: Grada Publishing, 2022, 80 s. ISBN 978-80-271-3280-5.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3076506.html