Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Tělesná výchova I.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBPTV1 Z 1 2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
Ústav tělesné výchovy a sportu
Anotace:

Osvojení základů profesní sebeobrany. Seznámení se základními principy obranných technik proti nejběžnějším způsobům útoků a právními aspekty nutné obrany, krajní nouze.

Požadavky:

90% účast na cvičení (dlouhodobá absence je řešena individuálně s garantem předmětu)

teoretická znalost zákonů krajní nouze a nutná obrana

zvládnutí minimálního limitu fyzických testů

praktické předvedení pádových technik

praktické předvedení základních úderových technik a technik kopů

praktické předvedení základních obranných technik formou modelových situací, znalost metodických postupů při nácviku prezentovaných technik

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

seznámení se s oblastí profesní sebeobrany v rámci bezpečnostní složek

seznámení se s právním minimem nutným k pochopení problematiky sebeobrany

drilové cvičení za účelem silového i vytrvalostního tréninku

základní pádové techniky

základní úderové techniky

základní obranné techniky formou modelových situací proti útokům:

zachycení jedné paže

zachycení obou paží

zachycení krku ?do kravaty?

zachycení ramene zezadu

zachycení klopy s hrozbou navazujícího úderu

vedení úderu na horní pásmo

vedení přímého kopu

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámení studenta s oblastí profesní sebeobrany s ohledem na práci v bezpečnostních složkách. Studenti si osvojují základní obranné techniky formou praktických cvičení.

Studijní materiály:

NÁCHODSKÝ Zdeněk: Nebojte se bránit. Armex publishing s.r.o., 2006. ISBN 80-86795-43-8

IMI SDE-OR (LICHTENFELD) a EYAL YANILOV: Krav maga: Umění čelit ozbrojenému útočníkovi. Naše vojsko, 2003. ISBN: 80-206-0689-0

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3072106.html