Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Základy záchranářské techniky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBPZZT KZ 3 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Studiem předmětu student získá přehled o používané záchranné technice a jejích užitných vlastnostech což mu umožní spolurozhodovat o jejím možném použití v rámci plánování opatření nebo při řešení mimořádných událostí a krizových situací.

Požadavky:

Požadavky klasifikovaného zápočtu

Aktivní účast na cvičeních včetně domácí přípravy. Jsou přípustné dvě absence mimo povinné účasti na ukázkovém zaměstnání. Větší absence, resp. neúčast na ukázkovém zaměstnání, je možné omluvit pouze ze závažných a doložitelných důvodů. V takovém případě vedoucí cvičení určí formu náhrady. Další podmínkou klasifikovaného zápočtu je vypracování a úspěšná obhajoba uložených individuálních úkolů. Formou písemného testu v rozsahu referenční literatury a látky odpřednášené na přednáškách se zaměřením na problematiku životního cyklu techniky, techniky základních a ostatních složek integrovaného záchranného systému, včetně zásad optimálního využití vlastností techniky při zásahu během řešení mimořádných událostí nebo krizových situací. Minimální počet bodů pro splnění testu je 16 bodů z 30 možných. Test obsahuje 10 otázek, z toho 7 otázek se třemi možnými odpověďmi (počet správných odpovědí nula až tři) a 3 otázky, na které je třeba odpověď formulovat písemně.

Klasifikace testu

A = 29 až 30 bodů

B = 26 až 28 bodů

C = 23 až 25 bodů

D = 20 až 22 bodů

E = 16 až 19 bodů

F = méně než 16 bodů.

Upozornění: V případě klasifikace F je opravný termín klasifikovaného zápočtu stanoven vyučujícím a to nejdříve po sedmi dnech od řádného termínu.

Osnova přednášek:

1. týden: Úvod do studia předmětu. Životní cyklus techniky.

2. týden: Ekonomické souvislosti jednotlivých fází životního cyklu techniky.

3. až 5. týden: Záchranářská technika jednotek požární ochrany.

6. týden: Záchranářská technika Policie ČR.

7. a 8. týden: Záchranářská technika zdravotnické záchranné služby.

9. a 10. týden: Záchranářská technika útvarů a jednotek Armády České republiky, vyčleněných ve prospěch Integrovaného záchranného systému..

11. a 12. týden: Záchranářská technika některých ostatních složek Integrovaného záchranného systému

13. a 14. týden: Zásady použití záchranářské techniky při řešení mimořádných událostí nebo krizových situací.

Osnova cvičení:

1. týden: Organizace cvičení, náplň individuálních prací, podmínky klasifikovaného zápočtu

2. týden: Analýza životního cyklu techniky se změřením na záchranářskou techniku.

3. až 9. týden : Záchranářská technika základních složek Integrovaného záchranného systému. Síly a prostředky pro její preventivní a nápravnou údržbu.

10. až 11.týden: Záchranářská technika vojenských záchranných útvarů a jednotek. Síly a prostředky pro její preventivní a nápravnou údržbu.

12. až 14.týden: Záchranářská technika složek Integrovaného záchranného systému (ukázky).

Poznámka: Pořadí týdnů cvičení se může změnit v závislosti na termínech zajištění ukázek záchranářské techniky složek IZS.

Cíle studia:

Poskytnout studentům komplexní pohled na technické prostředky umožňující při mimořádných událostech a krizových situacích účinně realizovat záchranné práce ve prospěch ohrožených osob a jejich majetku, zvířat i životního prostředí.

Studijní materiály:

[1] Dohnal, J., Lošák, J.: Technické prostředky požární ochrany I., SPBI, Ostrava 1998, ISBN 80-86111-22

[2] Kasal, E.: Základy anesteziologie, resuscitace, neodkladné medicíny a intenzivní péče. Praha, Karolinum 2006, brož., 198 str., Dotisk 1. (5.) vydání.

[3] Kohoutek, J. : Prostředky pro ochranu proti zbraním hromadného ničení a chemickému nebezpečí; MO ČR - AVIS; Praha 2005; 126 s.; ISBN 80-7278-249-5.

[4] Kohoutek,J. " Katalog ženijní techniky a materiálu EOD; MO ČR - AVIS; Praha 2006; 163 s.; ISBN 80-7278-315-7

[5] Lošák, J.: Technické prostředky požární ochrany II., SPBI, Ostrava 2004, ISBN 80-86634-4

[6] Katalogový soubor - Typové činnosti složek IZS tři společné činnosti, dosažitelné na http://www.hzscr.cz/clanek/dokumentace-izs-587832.aspx

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3073806.html