Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy informačních technologií

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBPZIT KZ 2 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět si klade za cíl seznámit posluchače s principem využití IT v krizovém řízení, jeho použitím na reálných projektech realizovaných jak v rámci České republiky, tak i v ostatních zemích, úlohou informačních systémů ve společnosti, legislativou spojenou s jejich použitím a bezpečnostními riziky.

Požadavky:

Požadavky na studenta: maximálně jedna absence na cvičení. Splnění dvou testových úloh na cvičení (každá za 20 bodů). Závěrečný test na přednášce za 60 bodů.

Výsledná známka vychází ze součtu bodů z úloh ze cvičení a závěrečného test podle stupnice ECTS:

A 90 - 100

B 80 - 89

C 70 - 79

D 60 - 69

E 50 - 59

F méně než 50

Osnova přednášek:

1. Základní pojmy z oblasti informačních technologií.

2. Dějiny výpočetní techniky. Architektura počítačů.

3. Periferie. Rozhraní člověk - počítač.

4. Komunikace mezi zařízeními. Sítě. Distribuovaná řešení.

5. Software, operační systémy, aplikace.

6. Internet a služby v něm.

7. Způsoby ukládání dat. Datové typy a standardy. Typy souborů.

8. Práce s daty pomocí kancelářských aplikací.

9. Databáze. Návrh datového modelu, dotazování a hromadné zpracování dat.

10. Informační systémy.

11. Bezpečnost v informatice. Ochrana osobních dat.

12. Prezentace a publikace dat.

13. Archivace a využití redundance při ukládání dat.

14. Shrnutí probírané látky. Konzultace. Závěrečný test.

Osnova cvičení:

1. Manipulace se soubory. Kancelářský software: Word. Úprava textu, speciální znaky, vkládání obrázků a dalších objektů.

2. Kontrola pravopisu, dělení slov a slovníky ve Wordu. Formátování znaků, odstavců, odrážky, číslované seznamy, použití tabulátorů.

3. Formátování pomocí stylů, jejich úprava a vytváření. Šablony dokumentů.

4. Hierarchické nadpisy, obsahy, seznamy, literatura.

5. Kancelářský software: Excel. Vkládání textu, čísel, vzorců. Absolutní a relativní adresy.

6. Složitější vzorce, funkce, grafy.

7. HW komponenty, diagnostika, základní úpravy. Opakování.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy informačních technologií a jejich aplikace na oblast krizového řízení. Poskytnut studentům základní znalosti o principech projektování a provozu informačních systémů krizového řízení. Vysvětlit pojmy o informace, přenosu dat a fungování počítačového příslušenství. Cvičení je zaměřeno na procvičení používání počítače, práci s informačním a kancelářským softwarem. Poskytnut praktické znalostí o projektování a popsání požadavků k informačním systémům s pozice zákazníka produktu.

Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3072006.html