Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

katedra technických zařízení budov

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
125AMP Advanced Master Project
 
anglicky Předmět není vypsán
D25AES Alternative energy sources anglicky Předmět je vypsán
125YATM Aplikovaná termomechanika česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
D25YATM Aplikovaná termomechanika česky Předmět je vypsán
125YATH Applied Thermomechanics anglicky Z 2 1P+1C Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
125APTM Applied Thermomechanics anglicky ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
125BPRO Bachelor Project anglicky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
125BAPR Bakalářská práce česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
125BPAA Bakalářská práce česky Z 24 16C Z 24 16C Předmět je vypsán
125BAPC Bakalářská práce česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
125BAPQ Bakalářská práce česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
125BAP Bakalářská práce
 
česky Z 10 8C Z 10 8C Předmět není vypsán
125BPA Bakalářská práce (A)
 
česky Z 16 16C Z 16 16C Předmět není vypsán
125BUSY Building Systems
 
anglicky ZK 4 4P Předmět není vypsán
125BSE Buildings Services Systems anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
125BSE2 Buildings Services Systems 2 anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
125CHLA Chlazení česky ZK 3 2P Předmět je vypsán
125DEP1 Design Project 1 anglicky KZ 4 4C Předmět je vypsán
124DEP1 Design Project 1
 
anglicky KZ 4 4C Předmět je vypsán
125DPR2 Design Project 2 anglicky KZ 3 3C Předmět není vypsán
124DEP2 Design Project 2
 
anglicky KZ 4 4C Předmět není vypsán
125DEP2 Design Project 2 anglicky KZ 4 4C Předmět je vypsán
125DPP Diploma Project
 
anglicky Z 30 24C Předmět není vypsán
125DPT Diploma Theses
 
anglicky Z 30 24C Předmět není vypsán
125DPIB Diplomová práce česky Z 26 20C Předmět je vypsán
125DPM Diplomová práce česky Z 30 24C Předmět je vypsán
125ESB Ekologické systémy budov česky KZ 4 2P Předmět je vypsán
125EBU Elektrotechnika a inteligentní budovy česky ZK 3 2P Předmět není vypsán
125EIBB Elektrotechnika a inteligentní budovy česky KZ 4 2P Předmět je vypsán
125YEMR Elektrotechnika, měření a regulace česky Z 2 2P Předmět je vypsán
D25EAU Energetický audit česky Předmět je vypsán
125EABB Energetický audit budov česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
125EABU Energetický audit budov česky KZ 4 2P+1C Předmět je vypsán
125EABI Energetický audit budov
 
česky KZ 4 2P Předmět není vypsán
125EAB1 Energetický audit budov 1 česky KZ 3 2P+1C Předmět není vypsán
125ESLA Energy Sources and HVAC Laboratories anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
125TIE Energy and Indoor Environment anglicky ZK 2 2P Předmět není vypsán
125TIEN Energy and Indoor Environment anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
125HVAB Heating, Ventilation and AirConditioning of Buildings
 
anglicky Z,ZK 6 3P+3C Předmět není vypsán
125YIEQ Indoor Environmental Quality Assessment
 
anglicky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
125LTZB Laboratoře TZB česky Z 2 2C Předmět je vypsán
125MSBU Modelling and Simulation of Buildings and HVAC Systems anglicky KZ 4 2P+2C Předmět je vypsán
125MBTZ Modelování budov a systémů TZB česky KZ 3 1P+1C Předmět je vypsán
125MEBU Modelování energetického chování budov česky KZ 3 1P+2C Předmět není vypsán
125MEC Modelování energetického chování budov česky KZ 4 1P+1C Předmět je vypsán
D25TZ6 Modelování energetických systémů budov III česky Předmět je vypsán
125YNST Navrhování systémů TZB česky Z 2 1P+1C Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
D25ONZ Obnovitelné a netradiční zdroje energie pro vytápění a větrání česky Předmět je vypsán
125YOZE Obnovitelné zdroje energie česky Z 2 2P Předmět je vypsán
125OZEB Obnovitelné zdroje energie česky ZK 4 2P Předmět je vypsán
125OZE1 Obnovitelné zdroje energie česky ZK 3 2P ZK 3 2P Předmět je vypsán
125YOPZ Odběrní plynová zařízení česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
D25OIB Optimalizační algoritmy technických zařízení inteligentních budov česky Předmět je vypsán
125YPMT Počítačové modelování systémů TZB česky Z 2 2C Z 2 2C Předmět je vypsán
125PBZQ Požárně bezpečnostní zařízení česky Z,ZK 7 3P+3C Předmět je vypsán
D25PBZB Požárně bezpečnostní zařízení
 
česky ZK 2P Předmět není vypsán
125PBZB Požárně bezpečnostní zařízení česky KZ 4 2P Předmět je vypsán
125PIB1 Projekt 1 česky Z 6 4C Předmět je vypsán
125PZ02 Projekt 2 česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
125PIB2 Projekt 2 česky Z 6 4C Předmět je vypsán
125P02C Projekt 2C česky KZ 6 4C Předmět je vypsán
125YPNT Prostorové navrhování systémů TZB česky Z 2 2C Předmět je vypsán
D25RES Renewable and Unconventional Energy Sources for Buildings anglicky Předmět je vypsán
D25BEM Selected Chapters from Building Energy Performance Modelling anglicky Předmět je vypsán
D25VAC Selected Topics of Ventilation and Air-conditioning anglicky Předmět je vypsán
D25EAB Selected chapters from energy audit of building anglicky Předmět je vypsán
D25TIE Selected chapters from the theory of indoor environment anglicky Předmět je vypsán
125SVKB Seminář k větrání a klimatizaci budov česky Z 2 2C Předmět je vypsán
125SZTC Seminář zásobování teplem a chladem česky Z 2 2C Předmět je vypsán
125SPB1 Specializovaný projekt 1 česky KZ 4 3C Předmět je vypsán
125SP2B Specializovaný projekt 2 česky KZ 4 3C Předmět je vypsán
125SPB2 Specializovaný projekt 2 česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
125XSEL Stavební elektrotechnika
 
česky Z 1 1P+1C Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
125STZB Systémy TZB
 
česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
125SYB Systémy budov česky ZK 4 4P Předmět je vypsán
125TZPB TZB a požární bezpečnost staveb
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
125TTZB Technická a technologická zařízení budov česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
D25TZB Technická zařízení budov
 
česky Předmět není vypsán
125TBU Technická zařízení budov česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
125TBUQ Technická zařízení budov - Q česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
125TBA1 Technická zařízení budov 1 česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
125TB2 Technická zařízení budov 2 česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
125TBA2 Technická zařízení budov 2
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
125TBUE Technická zařízení budov E česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
125TZBR Technická zařízení budov R česky Z,ZK 7 4P+2C Předmět je vypsán
125TZP Technická zařízení za požáru česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
125TZ01 Technické zařízení budov 1 česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
125TZ02 Technické zařízení budov 2 česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
125TZBL Technické zařízení budov L
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
125TEBU Technological Equipment of Buildings
 
anglicky ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
125YTCH Technologická zařízení budov česky Z 2 2P Předmět je vypsán
125TCHB Technologická zařízení budov česky ZK 3 2P Předmět je vypsán
125TECE Technologické celky česky KZ 4 2P Předmět je vypsán
D25TPB Teorie vnitřního prostředí budov4 česky ZK ZK Předmět je vypsán
D25UOB Umělé osvětlení česky Předmět je vypsán
125YUOB Umělé osvětlení budov česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
D25VPA Vnitřní prostředí a architektura (Od vily Tugendhat po nízkoenergetické budovy)
 
česky Předmět není vypsán
125VPVA Vnitřní prostředí a vytápění budov A česky ZK 7 4P+2C Předmět není vypsán
125VPV Vnitřní prostředí a vytápění budov B česky ZK 5 4P Předmět není vypsán
125VPTZ Vnitřní prostředí budov česky KZ 2 2P Předmět je vypsán
D25SEA Vybrané stati k energetickému auditu budov česky Předmět je vypsán
D25SMB Vybrané stati z modelování energetického chování budov česky Předmět je vypsán
D25STP Vybrané stati z teorie vnitřního prostředí budov česky Předmět je vypsán
125VVKB Vytápění, větrání a klimatizace budov česky ZK 4 4P Předmět je vypsán
D25VSB Vzduchotechnické systémy moderních budov
 
česky Předmět není vypsán
125VKB Větrání a klimatizace budov česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
125ZTTB Zdravotně-technická a technologická zařízení budov česky ZK 5 4P Předmět není vypsán
125ZTZB Zdravotně-technická zařízení budov česky ZK 3 2P Předmět je vypsán
Platnost dat k 11. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra11125.html