Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Modelování energetického chování budov

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
125MEBU KZ 3 1P+2C česky
Garant předmětu:
Karel Kabele
Přednášející:
Karel Kabele, Miroslav Urban
Cvičící:
Michala Lysczas, Miroslav Urban, Zuzana Veverková
Předmět zajišťuje:
katedra technických zařízení budov
Anotace:

Předmět je zaměřen na vysvětlení problematiky modelování a simulace energetického chování budov. Studenti se seznámí s přehledem nástrojů a metodik pro řešení těchto problémů a naučí se využívat simulační software DesignBuilder. Kromě toho budou seznámeni s klimatickými daty, materiály, konstrukcemi a dalšími faktory ovlivňujícími chování budov. Cílem předmětu je poskytnout studentům základní znalosti a praktické zkušenosti s modelováním a simulací energetického chování budov.

Požadavky:

Pro studenty přijaté do programu Budovy a prostředí nejsou zvláštní požadavky, pro studenty jiných programu konzultujte s garantem předmětu.

Osnova přednášek:

Rámcový obsah přednášek:

- Úvod do problematiky modelování chování budov z hlediske energie a vnitřního prostředí, přehled nástrojů, základy metodiky řešení problému pomocí simulace. Přehled obvyklých inženýrských problémů řešitelných nástroji pro simulaci. Přehled nástrojů pro simulaci.

- Základní principy, kdy použít BEPM; Případová studie aplikace plošného chlazení; Nástroje a metody pro modelování a simulaci energetického chování budov;

Modelování provozu budov. Orientace v principu vytvoření modelu v simulačním SW DesignBuilder. Využití simulačního SW DesignBuilder pro řešení různých úloh.

- Klimatická data; materiály a konstrukce; optické vlastnosti; vnitřní zisky a zátěže.

- Simulace systémů TZB, Případová studie modelu energetického systému, Vizualizace proudění tekutin

- Zkušenosti s využíváním sw DesignBuilder v praxi

Podrobný harmongram přednášek je uveden na moodlu předmětu.

Osnova cvičení:

Rámcový obsah cvičení:

- Seznámení se sw DesignBuilder - Orientace ve způsobu zadávání vstupních dat, parametrů simulace, generování a zpracování výstupů. Detailní a zjednodušený model

- Analýza hotového modelu, allternativy vstupních parametrů, využitá pro výpočet otopného a chladicího výkonu, analýza teplot v průběhu roku.

- Tvorba modelu budovy.

- Detailní model HVAC Tvorba schématu, nastavení parametrů, analýza dat

- Zpracování vlastní úlohy

Podrobná náplň jednotlivých cvičení je uvedena na moodlu předmětu.

Cíle studia:

- Seznámit studenty s problematikou modelování chování budov z hlediska energie a vnitřního prostředí a představit jim přehled nástrojů a metodik pro řešení těchto problémů.

- Naučit studenty používat základní principy pro využití nástrojů pro simulaci energetického chování budov.

- Představit studentům simulační software DesignBuilder a naučit je orientovat se v jeho principu a využití pro řešení různých inženýrských problémů.

- Seznámit studenty s klimatickými daty, materiály, konstrukcemi, optickými vlastnostmi a dalšími faktory ovlivňujícími chování budov.

- Ukázat studentům možnosti simulace systémů TZB a využití modelů energetických systémů a vizualizace proudění tekutin.

- Poskytnout studentům zkušenosti s praktickým využíváním software DesignBuilder.

Studijní materiály:

- Instruktážní videa k programu DesignBuilder https://designbuilder.co.uk/training/tutorials

- Jan L.M. Hensen (Editor), Roberto Lamberts (Editor) Building Performance Simulation for Design and Operation. ISBN-13:978-0415474146 ISBN-10: 0415474140

- http://www.ibpsa.org - Publications

- Clarke J.A. Energy Simulation in Building Design ISBN 0-7506 5082 6, 2001 Butterworth Heinemann

- ASHRAE Systems and Equipment Handbook 2016

- ASHRAE HVAC Application 2015

- ASHRAE Fundamentals Handbook 2017 - Chapter 30 - NONRESIDENTIAL COOLING AND HEATING LOAD CALCULATIONS

- ASHRAE Fundamentals Handbook 2017 - Chapter 32 - ENERGY ESTIMATING AND MODELLING METHODS

Poznámka:
Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/enrol/index.php?id=9111
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4913606.html