Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Diplomová práce

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
125DPM Z 30 24C česky
Garant předmětu:
Stanislav Frolík
Přednášející:
Cvičící:
Daniel Adamovský, Pavla Dvořáková, Stanislav Frolík, Bohumír Garlík, Pavla Hofbauer Pechová, Karel Kabele, Michal Kabrhel, Hana Kabrhelová, Ilona Koubková, Vojtěch Mazanec, Miroslav Urban, Zuzana Veverková
Předmět zajišťuje:
katedra technických zařízení budov
Anotace:

Diplomová práce je samostatnou prací studenta v závěru magisterského studia na stavební fakultě. Téma diplomové práce vychází obvykle z předdiplomního projektu a je zaměřeno na aplikaci poznatků získaných při studiu na řešení inženýrských problémů. Obsahem práce může být projektová dokumentace složitějšího objektu, teoretická práce řešící např. pomocí experimentu nebo matematického modelu konkrétní problém nebo kombinace projektu a prohlubující teoretické části. Práce bude pravidelně konzultována s vedoucím případně dalším určeným specialistou a bude splňovat obecně platné požadavky na diplomové práce zpracovávané na FSv ČVUT.

Požadavky:

Splnění všech studijních povinností daných studijními předpisy.

Osnova přednášek:

Individuální zadání a zpracování práce na zadané téma.

Osnova cvičení:

Individuální zadání a zpracování práce na zadané téma.

Cíle studia:

Ověřit schopnost studenta zpracovat samostatnou práci v rozsahu zadání a obhájit navržené řešení před komisí.

Studijní materiály:

Bude určena vedoucím práce při zadání podle tématu.

Poznámka:
Další informace:
http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=vyuka&kod=125DPM
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24859705.html