Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Modelování budov a systémů TZB

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
125MBTZ KZ 3 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra technických zařízení budov
Anotace:

Předmět „Modelování budov a systémů TZB“ se zaměřuje na získání základních znalostí a dovedností v oblasti modelování energetického a environmentálního chování budov a technických systémů.

Studenti se naučí vztahy mezi klimatickými podmínkami a užíváním budov a technických systémů, zónování a parametry konstrukcí a geometrii pro modelování budov a technických systémů pro vytápění a chlazení kapalinami a vzduchotechnické systémy. Dále se naučí využívat matematické modelování k optimalizaci návrhu budov a technických systémů a CFD vizualizaci proudění tekutin pro řešení inženýrských úloh technických systémů budov.

Cílem předmětu je, aby studenti získali komplexní znalosti a dovednosti v oblasti modelování energetického a environmentálního chování budov a technických systémů, které jim umožní účinně řešit současné problémy v oblasti energetické náročnosti a udržitelnosti budov a technických systémů.

Požadavky:

Pro studenty přijaté do programu Budovy a prostředí nejsou zvláštní požadavky, pro studenty jiných programu konzultujte s garantem předmětu.

Osnova přednášek:

Rámcový obsah přednášek:

- Úvod do problematiky modelování chování budov z hlediske energie a vnitřního prostředí, přehled nástrojů, základy metodiky řešení problému pomocí simulace. Přehled obvyklých inženýrských problémů řešitelných nástroji pro simulaci. Přehled nástrojů pro simulaci.

- Základní principy, kdy použít BEPM; Případová studie aplikace plošného chlazení; Nástroje a metody pro modelování a simulaci energetického chování budov;

Modelování provozu budov. Orientace v principu vytvoření modelu v simulačním SW DesignBuilder. Využití simulačního SW DesignBuilder pro řešení různých úloh.

- Klimatická data; materiály a konstrukce; optické vlastnosti; vnitřní zisky a zátěže.

- Simulace systémů TZB, Případová studie modelu energetického systému, Vizualizace proudění tekutin

- Zkušenosti s využíváním sw DesignBuilder v praxi

Podrobný harmongram přednášek je uveden na moodlu předmětu.

Osnova cvičení:

Rámcový obsah cvičení:

- Seznámení se sw DesignBuilder - Orientace ve způsobu zadávání vstupních dat, parametrů simulace, generování a zpracování výstupů. Detailní a zjednodušený model

- Analýza hotového modelu, allternativy vstupních parametrů, využitá pro výpočet otopného a chladicího výkonu, analýza teplot v průběhu roku.

- Tvorba modelu budovy.

- Detailní model HVAC Tvorba schématu, nastavení parametrů, analýza dat

- Zpracování vlastní úlohy

Podrobná náplň jednotlivých cvičení je uvedena na moodlu předmětu.

Cíle studia:

-Porozumění základním principům matematického modelování v energetické a environmentální oblasti.

-Pochopení vztahů mezi klimatickými podmínkami a užíváním budov a technických systémů.

-Schopnost zónovat budovy , určit parametry konstrukcí a geometrie pro modelování

-Schopnost modelovat technické systémy vytápění a chlazení kapalinami.

- Schopnost modelovat vzduchotechnické systémy.

- Schopnost využívat modelování k optimalizaci návrhu budov a technických systémů.

- Schopnost používat CFD vizualizaci proudění tekutin k řešení inženýrských úloh technických systémů budov.

- Schopnost aplikovat získané znalosti a dovednosti na praktické příklady.

Cílem je, aby studenti získali komplexní znalosti a dovednosti v oblasti modelování energetického a environmentálního chování budov a technických systémů, které jim umožní účinně řešit současné problémy v oblasti energetické účinnosti a udržitelnosti budov a technických systémů.

Studijní materiály:

:http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=podklady

:http://www.ibpsa.org - Publications

:Best Directory | Building Energy Software Tools".

- Instruktážní videa k programu DesignBuilder https://designbuilder.co.uk/training/tutorials

www.buildingenergysoftwaretools.com.

!Building performance simulation for design and operation. Expanded second edition. Editor Joannes Laurentius Maria HENSEN, editor Roberto LAMBERTS. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. ISBN 978-0-429-68854-6.

?2020 ASHRAE Handbook Heating, Ventilating and Air-Conditioning Systems and Equipment, 2020 ASHRAE Atlanta. ISBN 978-1-947192-53-9

?de Wilde, Piete. Building Performance Analysis. Chichester: Wiley-Blackwell. pp. 325–422. ISBN 978-1-119-34192-5, 2018

?Clarke J.A. Energy Simulation in Building Design ISBN 0-7506 5082 6, 2001 Butterworth Heinemann

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6868706.html