Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Technické zařízení budov 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
125TZ01 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Karel Kabele
Přednášející:
Stanislav Frolík, Karel Kabele
Cvičící:
Pavla Dvořáková, Stanislav Frolík, Karel Kabele, Hana Kabrhelová, Vojtěch Mazanec, Michaela Žďárská
Předmět zajišťuje:
katedra technických zařízení budov
Anotace:

Úvodní kurs do problematiky zdravotní techniky a vytápění budov určený pro studenty bakalářského studia. Koncepční řešení systémů ve vazbě na energetické, ekologické a ekonomické aspekty. Základy navrhování systémů vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu, vnitřního plynovodu, teplovodního vytápění a otopných zdrojů.

Požadavky:

Podmínky udělení zápočtu a zkoušky jsou uvedeny na webové stránce předmětu

Osnova přednášek:

TZB0 Technická zařízení budov – jak vdechnout budově život

ZTI1 Zdravotní technika - úvod, typologie zařizovacích předmětů, vedení instalací

ZTI2 Likvidace odpadních vod, vnější a vnitřní kanalizace

ZTI3 Hydraulika potrubí, zásobování objektů vodou, bilance potřeby vody

ZTI4 Vnitřní a vnější vodovod

ZTI5 Příprava teplé vody, plynovod

T1 Úvod do vytápění, teoretický základ, potřeba tepla

T2 Vytápění místností a návrh otopných ploch

T3 Otopné soustavy I

T4 Otopné soustavy II

T5 Zdroje tepla I

T6 Zdroje tepla II

Osnova cvičení:

1 Úvodní cvičení, seznámení s úlohami a zadáním. Prostorové nároky na systémy zti -typologie, počty, typy a umístění zařizovacích předmětů, vedení potrubí v konstrukcích, dispoziční řešení instalační šachty, zakreslování potrubí a sítí, seznámení s obsahem situace (nad výkresem).

2 Úloha 1 - vnitřní kanalizace

Koncepce, připojovací a odpadní potrubí, umístění odpadů.

3 Úloha 1 - vnitřní kanalizace

Svodné potrubí, výpočet, technická zpráva.

4 Úloha 2 - vnitřní vodovod

Koncepce - příprava TV, umístění výtokových armatur. Připojovací potrubí, svislé potrubí - materiálové řešení, vedení potrubí.

5 Úloha 2 - vnitřní vodovod

Ležatý rozvod, vodoměrná sestava, napojení zásobníku teplé vody. Výpočet a technická zpráva.

6 Úloha 3 - domovní plynovod

Zadání, umístění a posouzení spotřebičů, plynoměru, HUP, vedení potrubí. Technická zpráva.

7 Úloha 4

Výpočet tepelných ztrát a návrh otopných ploch.

8 Úloha 5

Návrh geometrie otopné soustavy

9 Úloha 5

Výpočet teplovodní otopné soustavy

10 Úloha 6

Výpočet zásobníku pro přípravu teplé vody - objem, příkon. Výpočet tepelného výkonu pro vytápění.Výpočet roční potřeby tepla.

11 Úloha 6

Návrh plynové kotelny

12 Konzultace, odevzdání úloh.

13 Zápočet

Cíle studia:

Student získá přehled v systémech vnitřní a vnější kanalizace, plynovodu, vodovodu a otopných systémů. Naučí se tyto i v základní úrovni navrhovat.

Studijní materiály:

!Kabele a kol.: Energetické a ekologické systémy budov 1 Zdravotní technika Vytápění ČVUT 2005, ISBN 80-01-03327-9

!Kabele, Karel a kol.: Technická zařízení budov. Vytápění - podklady pro cvičení, ČVUT 2014, ISBN 978-80-01-05203-7

?Chadderton, David.:Building Services Engineering,Routledge 2013,ISBN 0415699312

?Valášek, Jaroslav a kol.: Zdravotnětechnická zařízení budov, Jaga 2006, ISBN 80-8076-038-1

? Petráš, Dušan a kol.:Vytápění rodinných a bytových domů, Jaga 2005, ISBN 80-8076-020-9

Poznámka:
Další informace:
https://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=vyuka&kod=125TZ01
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-479

09:00–10:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (budova FSv)
B479
Út
místnost TH:A-434

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Thákurova 7 (budova FSv)
A434
místnost TH:A-833

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 110)

Thákurova 7 (budova FSv)
A833
místnost TH:A-435

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 109)

Thákurova 7 (budova FSv)
A435
místnost TH:A-335

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Thákurova 7 (budova FSv)
A335
místnost TH:A-335

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (budova FSv)
A335
místnost TH:A-531

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (budova FSv)
A531
St
místnost TH:B-280

08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B280
Čt
místnost TH:A-435

09:00–10:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
A435
místnost TH:B-872

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
B872
místnost TH:A-434

11:00–12:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A434

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3120606.html