Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Applied Thermomechanics

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
125APTM ZK 4 2P+1C anglicky
Garant předmětu:
Daniel Adamovský
Přednášející:
Daniel Adamovský
Cvičící:
Daniel Adamovský
Předmět zajišťuje:
katedra technických zařízení budov
Anotace:

Kurz obsahuje tři základní skupiny, v nichž se student postupně seznámí s vybranými kapitolami o termodynamice vlhkého vzduchu, par a sdílení tepla. Cílem jednotlivých kapitol je seznámit studenty s principy zařízení běžných v systémech vytápění, větrání a chlazení, se kterými se budou setkávat v praxi. V kapitole o vlhkém vzduchu budou probrány typické a méně používané procesy probíhající ve vzduchotechnických zařízeních. Kapitola o termodynamice par se zaměřuje na známé kompresorové a absorpční chladicí jednotky a tepelná čerpadla. Závěrečná kapitola vysvětlí procesy a principy související s výměníky tepla.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

1 Úvod, 1. a 2. termodynamický zákon.

2 Úvod do vlhkého vzduchu, vlastnosti vlhkého vzduchu.

3 Základní izobarické procesy vlhkého vzduchu, Molliersův diagram.

4 Vlhký vzduch v různých aplikacích.

5 Vlhký vzduch v různých aplikacích.

6 Termodynamika vodní páry, terminologie a charakteristika. Diagramy vodní páry.

7 Základní ideální vratné děje ve vodní páře, vybrané nevratné děje.

8 Plynové energetické cykly. Carnotův cyklus. Rankinův cyklus. Organický Rankinův cyklus.

9 Parní cyklus tepelného čerpadla.

10 Výměníky tepla, úvod do přenosu tepla, vedení, proudění a prostup.

11 Základní kritéria korelace při konvekci. Kriteriální rovnice.

12 Zásady pro navrhování výměníků tepla

13 Typy výměníků tepla

Osnova cvičení:

1 Základní izobarické procesy vlhkého vzduchu ve větracích systémech, Mollierův diagram.

2 Vlhký vzduch v různých aplikacích.

3 Termodynamika vodní páry, základní ideální vratné procesy v páře, vybrané nevratné procesy.

4 Plynové energetické cykly. Rankinův cyklus.

5 Parní kompresní cyklus tepelného čerpadla.

6 Výměníky tepla

7 Výměníky tepla

Cíle studia:

Prohloubení znalostí o principech systémů a zařízení v oblastech vlhkého vzduchu, plynových cyklů a přenosu tepla.

Studijní materiály:

!Moran, M., Shapiro, H. Fundamentals of Engineering Thermodynamics, 5th edition, John Wiley and Sons, 2007, ISBN 978-0-470-03037-0.

!Baehr H. D., Stephan, K.: Heat and Mass Transfer, 2nd edition, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2006, ISBN 3-540-29526-7.

!Shah, R. K., Seculic, D. P.: Fundamentals of heat exchanger design, John Wiley & Sons, Inc., 2003, ISBN 0-471-32171-0.

Poznámka:
Další informace:
http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=vyuka&kod=125APTM
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:A-335

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
A335
místnost TH:A-335

16:00–16:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A335
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-471

09:00–10:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B471
místnost TH:B-471

11:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B471
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6875906.html