Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Technická zařízení za požáru

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
125TZP Z,ZK 6 3P+2C česky
Garant předmětu:
Ilona Koubková
Přednášející:
Daniel Adamovský, Bohumír Garlík, Ilona Koubková
Cvičící:
Pavla Hofbauer Pechová
Předmět zajišťuje:
katedra technických zařízení budov
Anotace:

Základní předmět pro studenty magisterského studia. Rozšíření znalostí v oboru požární bezpečnosti staveb.

Předmět podrobně řeší požární problematiku z hlediska ochrany elektrorozvodů, EPS. V druhé části semestru je řešena problematika stabilních hasicích zařízení pro různé druhy média, problematika požární signalizace a podrobná problematika požární vzduchotechniky.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:

1) Základní pojmy z oblasti elektrorozvodů, materiály, požární bezpečnost a legislativa.

2) Charakteristika elektrických zařízení v prostředí bez nebezpečí požáru, s nebezpečím požáru nebo výbuchu výbušnin.

3) Elektrorozvody - výuka v laboratořích - FEL.

4) Stabilní hasicí zařízení - komponenty pro sprinklerová zařízení.

5) Stabilní hasicí zařízení - komponenty pro sprejová a mlhová zařízení.

6)Stabilní hasicí zařízení - komponenty pro pěnová, plynová zařízení a další média.

7) Exkurze do sprinklerové stanice.

8) Požární větrání chráněných únikových cest.

9) Požární větrání garáží, ochrana kotelen, odvod tepla a kouře.

10) Charakteristika požární signalizace ( EPS ), používané hlásiče.

11) Provedení elektrorozvodů dle nových ČSN a jejich ochrana proti zvýšené teplotě.

12) Odborná exkurze - laboratoře.

13) Odborná exkurze - požární vzduchotechnika.

Osnova cvičení:

1)1. úloha : návrh a dimenzování speciálních elektrorozvodů.

2) 1. úloha : návrh a dimenzování speciálních elektrorozvodů.

3) 2.úloha : výuka v laboratoři FEL

4) 3. úloha : Stabilní hasicí zařízení - sprinklery - návrh komponentů.

5) 3. úloha : Stabilní hasicí zařízení - sprinklery - návrh komponentů.

6) 4. úloha : Sprinklerový systém - dimenzování jednoduché soustavy.

7) 4. úloha : Sprinklerový systém - dimenzování jednoduché soustavy.

8) 5. úloha : Návrh požárního větrání chráněné únikové cesty.

9) 5. úloha : Návrh požárního větrání chráněné únikové cesty.

10) 6. úloha : Návrh požárního větrání garáží.

11) 6. úloha : Návrh požárního větrání garáží.

12) 7. úloha : Návrh elektrické požární signalizace zvoleného objektu.

13) Dokončení úloh, komplexní závěrečná konzultace.

Cíle studia:

Student se seznámí s podrobnou problematikou požárních elektrorozvodů, stabilních hasicích zařízení a požární vzduchotechnikou. Dále si student přiblíží problematiku požární signalizace a odvodu tepla a kouře.

Studijní materiály:

! SFPE Handbook of Fire Protection Engineering, Third Edition Staff, Published by the National Fire Protection Association, 2002, ISBN : 087765 - 451 - 4

!Kratochvíl, V.Navarová Š., Kratochvíl M., : Požárně bezpečnostní zařízení ve stavbách, SPBI Spektrum 2011,ISBN : 978-80-7385-103-3.

!Pokorný M., Hejtmánek P., : Požární bezpečnost staveb, Sylabus pro praktickou výuku, ČVUT 2018, ISBN : 978-80-01-06394-1.

Poznámka:
Další informace:
http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=vyuka&kod=125TZP
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost TH:A-333

14:00–16:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
A333
místnost TH:A-228

17:00–18:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A228

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2361506.html