Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Seminář zásobování teplem a chladem

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
125SZTC Z 2 2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra technických zařízení budov
Anotace:

Praktické řešení hydrauliky soustavy pro vytápění a chlazení. Tvorba modelů a jejich výpočet. Řešení zabezpečení hydraulických soustav.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1.Úvod, základní tepelně technické výpočty

2.Výpočet tepelných ztrát, návrh otopných ploch

3.Tvorba hydraulického modelu bytové jednotky - základní řešení

4.Tvorba hydraulického modelu centrální soustavy

5.Výpočet hydraulického modelu centrální otopné soustavy, hydraulické zaregulování soustavy

6.Návrh základních hydraulických komponent

7.Model soustavy

8.Model soustavy

9.Model soustavy

10.Model plošného systému vytápění a chlazení

11.Hydraulické schéma zapojení

12.Návrh zabezpečovacího zařízení

13.Návrh odvodu spalin

Cíle studia:

Praktické znalosti navrhování hydrauliky soustav.

Studijní materiály:

! ČSN EN 12831 : Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu

! ČSN EN 12828 : Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních otopných soustav

? Kabrhel, M.: Studijní pomůcky.

? BAŠTA, J. Otopné plochy - otopná tělesa. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. ISBN 978-80-01-05943-2.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6868306.html