Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Seminář zásobování teplem a chladem

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
125SZTC Z 2 2C česky
Garant předmětu:
Michal Kabrhel
Přednášející:
Cvičící:
Michal Kabrhel, Miroslav Urban
Předmět zajišťuje:
katedra technických zařízení budov
Anotace:

Praktické znalosti v oblasti hydrauliky soustav pro vytápění a chlazení umožňují hlubší pochopení této problematiky a vedou ke kvalitnějšímu navrhování těchto soustav. V rámci výuky jsou zpracovávány praktické úlohy z této oblasti.

Požadavky:

Účast na výuce a zpracování zadaných úloh.

Osnova přednášek:

Předmět nemá přednášky.

Osnova cvičení:

1.Úvod, základní tepelně technické výpočty

2.Výpočet tepelných ztrát, návrh otopných ploch

3.Tvorba hydraulického modelu bytové jednotky - základní řešení

4.Tvorba hydraulického modelu centrální soustavy

5.Výpočet hydraulického modelu centrální otopné soustavy, hydraulické zaregulování soustavy

6.Návrh základních hydraulických komponent

7.Model soustavy

8.Model soustavy

9.Model soustavy

10.Model plošného systému vytápění a chlazení

11.Hydraulické schéma zapojení

12.Návrh zabezpečovacího zařízení

13.Návrh odvodu spalin

Cíle studia:

Praktické znalosti navrhování hydrauliky soustav pro vytápění a chlazení budov.

Studijní materiály:

! ČSN EN 12831 : Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu

! ČSN EN 12828 : Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních otopných soustav

? Kabrhel, M.: Studijní pomůcky.

? BAŠTA, J. Otopné plochy - otopná tělesa. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. ISBN 978-80-01-05943-2.

Poznámka:
Další informace:
http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=vyuka&kod=125SZTC
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:A-233

12:00–13:50
(paralelka 102)
Thákurova 7 (budova FSv)
A233
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6868306.html