Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Modelling and Simulation of Buildings and HVAC Systems

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
125MSBU KZ 4 2P+2C anglicky
Garant předmětu:
Karel Kabele
Přednášející:
Karel Kabele, Michala Lysczas, Vojtěch Mazanec, Miroslav Urban, Zuzana Veverková
Cvičící:
Karel Kabele, Michala Lysczas, Vojtěch Mazanec, Miroslav Urban, Zuzana Veverková
Předmět zajišťuje:
katedra technických zařízení budov
Anotace:

Předmět „Modelování budov a systémů TZB“ se zaměřuje na získání základních znalostí a dovedností v oblasti modelování energetického a environmentálního chování budov a technických systémů.

Studenti se naučí vztahy mezi klimatickými podmínkami a užíváním budov a technických systémů, zónování a parametry konstrukcí a geometrii pro modelování budov a technických systémů pro vytápění a chlazení kapalinami a vzduchotechnické systémy. Dále se naučí využívat matematické modelování k optimalizaci návrhu budov a technických systémů a CFD vizualizaci proudění tekutin pro řešení inženýrských úloh technických systémů budov.

Cílem předmětu je, aby studenti získali komplexní znalosti a dovednosti v oblasti modelování energetického a environmentálního chování budov a technických systémů, které jim umožní účinně řešit současné problémy v oblasti energetické náročnosti a udržitelnosti budov a technických systémů.

Požadavky:

Pro studenty přijaté do programu Budovy a prostředí nejsou zvláštní požadavky, pro studenty jiných programu konzultujte s garantem předmětu

Osnova přednášek:

Lecture 1 -Introduction to building performance modeling and simulation, problems, tools

Lecture 2 - Introduction to Design Builder

Lecture 3 -BPMS climate, material and operation data

Lecture 4 - HVAC systems modelling and simulation

Lecture 5 CFD

Osnova cvičení:

Task 1 - Work with the existing model

Task 2 - Change of the model parameters 1

Task 3 - Change of the model parameters 2

Task 4 - Comparison of measured and simulated data

Task 5 - Model of existing building

Task 6 - Modelling and simulation of HVAC systems

Task 7 - TRNSYS

Task 8 - CFD

Cíle studia:

-Porozumění základním principům matematického modelování v energetické a environmentální oblasti.

-Pochopení vztahů mezi klimatickými podmínkami a užíváním budov a technických systémů.

-Schopnost zónovat budovy , určit parametry konstrukcí a geometrie pro modelování

-Schopnost modelovat technické systémy vytápění a chlazení kapalinami.

- Schopnost modelovat vzduchotechnické systémy.

- Schopnost využívat modelování k optimalizaci návrhu budov a technických systémů.

- Schopnost používat CFD vizualizaci proudění tekutin k řešení inženýrských úloh technických systémů budov.

- Schopnost aplikovat získané znalosti a dovednosti na praktické příklady.

Cílem je, aby studenti získali komplexní znalosti a dovednosti v oblasti modelování energetického a environmentálního chování budov a technických systémů, které jim umožní účinně řešit současné problémy v oblasti energetické účinnosti a udržitelnosti budov a technických systémů.

Studijní materiály:

!Building performance simulation for design and operation. Expanded second edition. Editor Joannes Laurentius Maria HENSEN, editor Roberto LAMBERTS. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. ISBN 978-0-429-68854-6.

!2020 ASHRAE Handbook Heating, Ventilating and Air-Conditioning Systems and Equipment, 2020 ASHRAE Atlanta. ISBN 978-1-947192-53-9

:http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=podklady

:http://www.ibpsa.org - Publications

:Best Directory | Building Energy Software Tools". www.buildingenergysoftwaretools.com.

?de Wilde, Pieter (2018). Building Performance Analysis. Chichester: Wiley-Blackwell. pp. 325–422. ISBN 978-1-119-34192-5.

?Clarke J.A. Energy Simulation in Building Design ISBN 0-7506 5082 6, 2001 Butterworth Heinemann

Poznámka:
Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=10262
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:A-233

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
A233
místnost TH:A-233

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A233
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6876006.html