Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Chlazení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
125CHLA ZK 3 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra technických zařízení budov
Anotace:

Předmět je zaměřen na základní seznámení s chladící technikou používanou pro klimatizaci budov. V úvodní části budou studenti seznámeni se základními teoretickými základy termodynamiky, požadavky na návrh a dimenzování chladící techniky. Stěžejní část předmětu je zaměřena na seznámení se s různými systémovými řešeními chladící techniky pro klimatizaci budov do podrobností návrhu a dimenzování.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

!KOLEKTIV AUTORŮ, Chladicí a klimatizační technika I, učební texty svazu CHKT, 2. vydání, Praha 2018

!KOLEKTIV AUTORŮ, Chladicí a klimatizační technika II, učební texty svazu CHKT, 1. vydání, Praha 2016

!KOLEKTIV AUTORŮ, Chladicí a klimatizační technika III, učební texty svazu CHKT, 1. vydání, Praha 2017

?Petrák Miroslav, Chladicí technika a tepelná čerpadla pro inteligentní budovy, výpočtové podklady, nakladatelství ČVUT, ISBN 978-80-01-05341-6, rok 2013

?DRKAL, F., LAIN, M., ZMRHAL, V. Klimatizace. 2.vyd. Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT. ČVUT v Praze, 2020. 135 s. ISBN: 978-80-01-06736-9

?Drkal, Zmrhal, Vybrané statě z větrání a klimatizace, ČVUT v Praze, 2018. 978-80-01-06458-0

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6868806.html