Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Technologické celky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
125TECE KZ 4 2P česky
Garant předmětu:
Ilona Koubková
Přednášející:
Ilona Koubková
Cvičící:
Ilona Koubková
Předmět zajišťuje:
katedra technických zařízení budov
Anotace:

Sauny, krby, technologie kuchyní, výtahy, tepelná čerpadla, technologie plaveckých bazénů, zařízení plynových kotelen.

Požadavky:

Splnění všech studijních povinností daných studijními předpisy.

Osnova přednášek:

1) Sauny , navrhování, požadavky pro tepelně vlhkostní mikroklima.

2) Krby, požadavky, typy, navrhování.

3) Bazény a jejich navrhování, požadavky na mikroklima, VZT, technologické principy.

4)Technologie plynových kotelen.

5)Požárně technické zařízení 1 - hydranty a přenosná hasicí zařízení.

6)Požárně technické zařízení 2 - stabilní hasicí zařízení - sprinklery, hlavní zásady navrhování.

7) Exkurze - sprinklery

8)Prostor pro firemní přednášky - firma VESKOM - Tepelná čerpadla.

9) Prostor pro firemní přednášku - firma VESKOM - chlazení, kompresory.

10) Problematika výtahů.

11)Prostor pro exkurzi

12) Prezentace závěrečných seminárních prací.

13) Prezentace závěrečných seminárních prací.

Osnova cvičení:

Předmět je pouze přednáškový.

Cíle studia:

Student získá přehled v problematice navrhování saun a krbů. Student se bude dobře orientovat v problematice navrhování výtahů, tepelných čerpadel a zaízení pro společné stravování. Ucelený náhled na problematiku bazénové technologie.

Studijní materiály:

http://tzb.fsv.cvut.cz V.Jelínek a kol. : TZB-Podklady pro projekty, ČVUT 2005 A.Pokorný, : TZB-Kuchyně pro společné stravování, ČVUT 1994 J.Kriš,: Bazény, Sauny, Soláriá, Bratislava 1998 J.Kriš,: Bazény a kúpaliská, Bratislava 2000 Podklady firem.

V. Kratochvíl, Š. Navarová, M. Kratochvíl a kol.: Požárně bezpečnostní zařízení ve stavbách, 2021, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, ISBN 978-80-7385-238-2.

Poznámka:
Další informace:
http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=password&kod=125TECE
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-280

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B280
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1141106.html