Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Zdravotně-technická a technologická zařízení budov

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
125ZTTB ZK 5 4P česky
Garant předmětu:
Stanislav Frolík
Přednášející:
Stanislav Frolík, Ilona Koubková
Cvičící:
Stanislav Frolík
Předmět zajišťuje:
katedra technických zařízení budov
Anotace:

Předmět je zaměřen na dvě části z oblasti technických zařízení budov, zdravotní techniku a technologická zařízení budov. Oblast zdravotní techniky se zabývá širším pojetí problematiky „Hospodaření s vodou v budovách“ . Cílem je v souvislostech informovat studenty o veškerých možnostech hospodaření s vodou v budovách i mimo ně. Je zaměřen na kanalizační a vodovodní sítě a systémy, zpětné využití odpadních vod, využití energie z odpadních vod, čerpací techniky, odlučování tuků a ropných látek, zvyšování tlaku vody ve výškových budovách, vodovodní a kanalizační armatury, úspory vody apod.

Oblast technologický zařízení budov se zabývá problematikou saun a krbů, výtahové technologie, kuchyně pro společné stravování, tepelná čerpadla, bazénové technologie, plynové kotelny v obytných a občanských budovách.

V rámci předmětu jsou uskutečněny exkurze do vybraných objektů související s vyučovanou problematikou.

Požadavky:

Splnění všech studijních povinností daných studijními předpisy.

Osnova přednášek:

Zásobování s vodou

Hospodaření s vodou

Likvidace odpadních vod

Zpětné využití dešťové vody

Měření spotřeby vody

Úspory vody

Speciální instalace a armatury

Dimenzování systémů

Čerpací technika

Sauny

Krby

Bazény

Plynové kotelny

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Rozšíření znalostí bakalářského studia o oblast hospodaření s vodou, propojení s vnějšími inženýrskými sítěmi a vybranou problematiku speciálních instalací včetně technologických zařízení budov

Studijní materiály:

KABELE,K., a kol. : Energetické a ekologické systémy budov 1, Zdravotní technika a vytápění, výuková skripta, 1.vyd., Praha : ČVUT 2005, 17 s. ISBN 80-01003327-9

VALÁŠEK,J., a kol. : Zdravotnětechnická zařízení budov –2.vyd., JAGA GROUP, Bratislava 2006, 263 s., ISBN 80-8076-038-1

http://tzb.fsv.cvut.cz/files/vyuka/125zttb/ekologicke_systemy_budov.pdf

Poznámka:
Další informace:
http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=vyuka&kod=125ZTTB
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4913906.html