Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Požárně bezpečnostní zařízení

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
125PBZB KZ 4 2P česky
Garant předmětu:
Ilona Koubková
Přednášející:
Bohumír Garlík, Pavla Hofbauer Pechová, Ilona Koubková
Cvičící:
Ilona Koubková
Předmět zajišťuje:
katedra technických zařízení budov
Anotace:

Zařízení pro zásobování vnitřních odběrních míst požárních vodou. Hydrantové systémy. Požární potrubí. Požární čerpací stanice. Stabilní hasicí zařízení vodní, s vodní mlhou, pěnová a halonová. Speciální hasicí zařízení v pneumatických dopravních systémech. Zařízení na přirozený a nucený odvod tepla a spalin. Ochrana budov proti šíření požáru systémy TZB. Elektrická požární signalizace. Ovládání požárních zařízení. Záložní zdroje energie.

Požadavky:

Splnění všech studijních povinností daných studijními předpisy.

Osnova přednášek:

Úvod do předmětu, zásady návrhování požárních vodovodů v budovách. Seznámení s důležitými ČSN.Druhy hasicích zařízení, sprinklery, malé hasicí přístroje, potřeba požární vody. Volba, druh a umístění požárních hydrantů v budovách. Charakteristika elektrických zařízení v prostředí bez nebezpečí požáru, s nebezpečím požáru nebo výbuchu výbušnin. Ochrana před účinky tepla, ochrana před požárem, před popálením, proti přehřátí. Provedení elektrických rozvodů s ohledem na požární bezpečnost.Charakteristika zařízení požární signalizace ( EPS ), používané hlásiče, provedení rozvodů dle ČSN, projektování a provedení EPS, dokumentace, příklad. Seznámení s důležitými ČSN.Požár v budově a druhy ohrožení budov, technologie. Požadavky na prostředí v únikových cestách, šíření požáru v budově. Požární větrání v obytných budovách, seznámení s důležitými ČSN.Požární větrání v administrativních budovách, požární větrání ve speciálních provozech ( garáže, výrobní haly a různé společenské prostory ). Speciální zařízení pro odvod tepla a kouře.Závěrečný test.

Osnova cvičení:

Praktický návrh požárního vodovodu v zadaném objektu, návrh požární signalizace, návrh požárního větrání v obytné budově.

Cíle studia:

Student získá přehled v systémech požárně bezpečnostních zařízení se zaměřením na jednotlivé druhy hasících zařízení a odvodu tepla a spalin. Další částí jsou požadavky na požární bezpečnost budov a jejich energetických systémů.

Studijní materiály:

Jelínek a kol. TZB - podklady pro projekty ČVUT 1998, Valášek: Zdravotně technické instalace Jaga 2001,

V. Kratochvíl, Š. Navarová, M. Kratochvíl a kol.: Požárně bezpečnostní zařízení ve stavbách, 2021, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, ISBN 978-80-7385-238-2.

Poznámka:
Další informace:
http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=vyuka&kod=125PBZB
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost TH:A-230

12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
A230

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 3. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1152506.html