Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Obnovitelné zdroje energie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
125OZE1 ZK 3 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra technických zařízení budov
Anotace:

Předmět se zabývá obnovitelnými zdroji energie a energetickými systémy budov. Podrobně jsou rozebírány jednotlivé druhy energií-energie solární, větrná, energie biomasy, geotermální energie a energie vodní. Popsány jsou vlastnosti energií a nejvhodnější způsoby využití. Pozornost je věnována pochopení správného způsobu navrhování zařízení a systémů, které využívají obnovitelné zdroje energie.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Úvodní seminář, seznámení s problematikou a harmonogramem, legislativa, předpisy, situace, obnovitelné zdroje, použitelnost a dostupnost zdrojů

2.Solární energie - princip využití, pasivní systémy

3.Solární energie - aktivní systémy, fototermické systémy, návrh solárních termických systémů

4.Solární energie - aktivní systémy, fotoelektrické systémy, návrh solárních fotoelektrických systémů

5.Energie prostředí a geotermální energie - způsoby využití, tepelná čerpadla, typy, způsob návrhu, bilancování

6.Geotermální energie - vlastnosti, způsoby využití, kogenerace - vlastnosti technologie, přínos.

7.Biomasa - zdroje, způsoby získávání biomasy, zpracování biomasy.

8.Biomasa - způsoby získávání energie z biomasy, spalování biomasy.

9.Energie větru- větrné turbíny, konstrukce zařízení, vlastnosti, energetický přínos.

10. Energie vody - vodní turbíny, energie vln, konstrukce zařízení, vlastnosti, energetický přínos.

11. Netradiční zdroje energie - palivové články, solární, větrné a vodní zdroje, doplňkové zdroje energie

12. Energeticky úsporné objekty - příklady, vlastnosti objektů, koncepce návrhu, koordinace systémů.

13. Obnovitelné zdroje energie - zhodnocení a další vývoj

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Absolvent je seznámen s obnovitelnými zdroji energie a energetickou náročností budov.

Absolvent je seznámen s vlastnostmi zdrojů energie a je schopen tyto systémy v základní úrovni navrhovat a posuzovat.

Studijní materiály:

! Quaschning, V.: Understanding renewable energy systems. Earthscan/Routledge London 2016. ISBN 978-113878-196-2

! Mertens, K.: Photovoltaics: fundamentals, technology, and practice. Second Edition. Chichester: Wiley, 2019. ISBN 978-1-119-40104-9.

! Foster, R., Ghassemi A.,:Solar energy: renewable energy and the environment. Boca Raton: CRC Press, c2010. Energy and the environment. ISBN 978-1-4200-7566-3.

? Kabrhel, M.: Obnovitelné zdroje energie. Studijní pomůcky.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet25023905.html