Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Bakalářská práce

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
125BPAA Z 24 16C česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 125BPAA je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 100ODPR
Podmínkou zápisu na předmět 125BPAA je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 129ATV4
Podmínkou zápisu na předmět 125BPAA je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 129AT02
Podmínkou zápisu na předmět 125BPAA je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 129AT01
Podmínkou zápisu na předmět 125BPAA je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 129AAKO
Podmínkou zápisu na předmět 125BPAA je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 129ATZ1
Podmínkou zápisu na předmět 125BPAA je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 129ATZ2
Podmínkou zápisu na předmět 125BPAA je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 129ATA3
Garant předmětu:
Stanislav Frolík
Přednášející:
Cvičící:
Daniel Adamovský, Pavla Dvořáková, Stanislav Frolík, Bohumír Garlík, Pavla Hofbauer Pechová, Karel Kabele, Michal Kabrhel, Hana Kabrhelová, Ilona Koubková, Miroslav Urban, Zuzana Veverková
Předmět zajišťuje:
katedra technických zařízení budov
Anotace:

Bakalářská práce je zakončením činností studenta v bakalářském studiu, kde by měl prokázat vědomosti z absolvovaných předmětů katedry a jejich aplikaci. Student v bakalářské práci prokazuje schopnost samostatně zpracovat problematiku související s vlastním zadáním v oblastech technických zařízení budov. Práce samotná může mít formu teoretického zpracování, či popis současného stavu určité oblasti s aplikací na objektu či zařízení, doplněná o zadaný stupeň dokumentace. Během zpracování celého objemu práce student konzultuje problematiku s vedoucím bakalářské práce a odborníky z předem určených kateder.

Práci bude student obhajovat před komisí.

Požadavky:

Splnění všech studijních povinností daných studijními předpisy.

Osnova přednášek:

Individuální zadání a zpracování práce na zadané téma.

Osnova cvičení:

Individuální zadání a zpracování práce na zadané téma.

Cíle studia:

Ověřit schopnost studenta zpracovat samostatnou práci v rozsahu zadání a obhájit navržené řešení před komisí.

Studijní materiály:

Legislativa, standardy, normy, technologické předpisy

Poznámka:
Další informace:
http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=vyuka&kod=125BAPC
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5541506.html