Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Technická zařízení budov R

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
125TZBR Z,ZK 7 4P+2C česky
Garant předmětu:
Karel Kabele
Přednášející:
Daniel Adamovský, Stanislav Frolík, Bohumír Garlík, Karel Kabele
Cvičící:
Ondřej Horák
Předmět zajišťuje:
katedra technických zařízení budov
Anotace:

Úvodní kurs do problematiky zdravotní techniky,vytápění,větrání,vzduchotechniky a klimatizace a řešení elektroinstalací a umělého osvětlení v budovách, určený pro studenty bakalářského studia. Koncepční řešení systémů ve vazbě na energetické, ekologické a ekonomické aspekty. Základy navrhování systémů.

Požadavky:

Podmínky udělení zápočtu, požadavky a průběh zkoušky jsou uvedeny v moodlu předmětu.

Osnova přednášek:

1 Zdravotní technika - úvod, typologie zařizovacích předmětů, vedení instalací/ Úvod do problematiky větrání. Kvalita vzduchu.

2 Likvidace odpadních vod, vnější a vnitřní kanalizace/Tepelná zátěž klimatizovaného prostředí.

3 Hydraulika potrubí, zásobování objektů vodou, bilance potřeby vody/Přirozené a hybridní větrání, principy návrhu.

4 Vnitřní vodovod, hydraulický výpočet/Nucené větrání, proudění vzduchu v potrubí, teplovzdušné vytápění. Bytové větrání.

5 Příprava teplé vody/Základy distribuce vzduchu. Úvod do problematiky vlhkého vzduchu

6 Vnější a vnitřní plynovody, odvod spalin/Klimatizace, úpravy vlhkého vzduchu.

7 Úvod do vytápění, přehled systémů, teoretický základ - aplikovaná termokinetika a teorie vnitřního prostředí budov/Principy chladících soustav, principy požárního větrání.

8 Vytápění místností a návrh otopných ploch/Hluk ve vzduchotechnice.

9 Otopné soustavy 1 - návrh/Části systémů nuceného větrání, koncová zařízení, regulace.

10 Otopné soustavy 2 - výpočet, pojistné a zabezpečovací zařízení/Základy elektrotechniky, energetiky a elektrotechnických rozvodů.

11 Zásobování teplem 1 - neobnovitelné zdroje/Ochrana před úrazem elektrickým proudem.

12 Zásobování teplem 1 - obnovitelné zdroje/Umělé osvětlení, základní pojmy a návrh.

13 Měření a regulace ve vytápění/Hromosvodové systémy, návrh, realizace a podmínky instalace. Aktivní hromosvody.

Osnova cvičení:

viz web

Cíle studia:

Student získá přehled v systémech vnitřní a vnější kanalizace, plynovodu, vodovodu, otopných systémů, vzduchotechniky a elektroinstalací. Naučí se tyto i v základní úrovni navrhovat.

Studijní materiály:

!Kabele a kol.: Energetické a ekologické systémy budov 1 Zdravotní technika Vytápění ČVUT 2005, ISBN 80-01-03327-9

!Kabele, Karel a kol.: Technická zařízení budov. Vytápění - podklady pro cvičení, ČVUT 2014, ISBN 978-80-01-05203-7

!Gebauer G., Horká H., Rubinová O. Vzduchotechnika, Era - vydavatelství, ISBN: 80-7366-027-X, 262 s., 2005.

!Garlík, B. Technická zařízení budov / Elektrická instalace v budovách, Vydavatelství ČVUT, ISBN: 978-80-01-06342-2, 414 s., 2017

?Chadderton, David.:Building Services Engineering,Routledge 2013,ISBN 0415699312

Poznámka:
Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=11025
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:B-280

08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B280
místnost TH:A-531

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
A531
Čt
místnost TH:A-334

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A334

místnost TH:B-280

08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B280
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4205306.html