Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Seminář k větrání a klimatizaci budov

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
125SVKB Z 2 2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra technických zařízení budov
Anotace:

Předmět rozvíjí stěžejní témata oblasti vzduchotechniky a klimatizace formou cvičení. Zaměřuje se na praktické kroky návrhu těchto systémů v různých provozech, které se vyznačují specifickými požadavky na řešení větrání, odvodu vlhkosti, tepelné zátěže, aj. V jednotlivých úlohách se studenti seznámí s návrhem strojovny VZT, požárního větrání, posouzení opatření omezujícím ve vzduchotechnickém systému hluk a vibrace, měření a regulace, aj.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

1 Opakování problematiky vlhkého vzduchu v klimatizaci.

2 Opakování problematiky vlhkého vzduchu v klimatizaci.

3 Návrh strojovny vzduchotechniky - uspořádání, dispozice, vybavení.

4 Návrh strojovny vzduchotechniky - návrh vzduchotechnické jednotky, požadavky na další profese.

5 Větrání hromadných garáží - výpočet množství větracího vzduchu.

6 Požární větrání - větrání CHÚC.

7 Požární větrání - větrání pro odvod kouře a tepla.

8 Požární větrání - aplikace.

9 Posouzení hluku ve vzduchotechnice, návrh tlumiče.

10 Větrání kuchyní - požadavky na pracovní prostředí, výpočet produkce škodlivin.

11 Větrání kuchyní - návrh koncepce technického řešení.

12 Větrání bazénových hal - výpočet odparu vodní páry z hladiny.

13 Větrání bazénových hal - návrh koncepce technického řešení.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Cílem předmětu je naučit a procvičit specifické kroky praktického návrhu vzduchotechnických systémů ve specifických aplikacích a jednotlivých klíčových součástí.

Studijní materiály:

?Drkal, F.; Zmrhal, V. Větrání, 2. vydání, ČVUT v Praze, 2018, ISBN 978-80-01-06378-1.

?Pokorný, J.; Toman, S. Požární větrání - větrání chráněných únikových cest, 2011, ISBN 978-80-7385-104-0.

?ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže, ČNI, 2011.

?ČSN EN 16282 Vybavení komerčních kuchyní – Součásti větracích zařízení pro komerční kuchyně – Část 1-9, ČNI, 2017.

Poznámka:
Další informace:
none
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6868406.html