Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Technological Equipment of Buildings

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
125TEBU ZK 4 2P+1C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra technických zařízení budov
Anotace:

Předmět je zaměřen na objekty se specifickým provozem. Buď se jedná o objekty pro zábavu (divadla), relaxaci a odpočinek (bazény, sauny, wellness) nebo o objekty pro stravování (velkokuchyně), či výrobní (doly, čisté prostory) nebo skladovací prostory. Pro dané objekty jsou uvedeny jednotlivé technologické systémy, způsoby provedení, a jsou představeny požadavky, které jsou na systémy kladeny. Důraz je kladen na požární a hygienickou bezpečnost technologických systémů. Podrobně jsou probrány vyhrazené druhy požárně bezpečnostních zařízení, které se v těchto objektech vyskytují.

Požadavky:

Povinná účast na cvičení, povolené jsou maximálně 2 absence.

Nutné průběžné odevzdávání úloh ze cvičení.

Osnova přednášek:

1 Úvod, Bazény a jejich technologie

2 Sauny, solária a wellness

3 Velkokuchně

4 Technologické systémy pro divadla, kina a jiné scény

5 Technologické systémy v dolech

6 Transportní systémy – dopravníkové systémy, pneumatické systémy

7 Čisté prostory

8 Požární bezpečnost technických a technologických zařízení

9 Elektrická požární signalizace

10 Elektrická požární signalizace ve výrobních a skladovacích objektech

11 Stabilní hasicí zařízení

12 Stabilní hasicí zařízení ve výrobních a skladovacích objektech

13 Speciální provozy (pivovary, mrazírny, lihovar)

Osnova cvičení:

1 Sauny, Bazény

2 Velkokuchně - exkurze

3 Větrání podzemních objektů (podzemní štola) - exkurze

4 Pneumatické systémy

5 Čisté prostory

6 Požárně bezpečnostní zařízení

Cíle studia:

Studenti se seznámi se specifickými provozy a s jejich technologickým zajištěním. Budou jim představena typická řešení těchto provozů z hlediska technologických systémů. Studenti si sami některé provozy vyzkouší v rámci cvičení navrhnout. V rámci exkurze se seznámí s reálným provozem některého z řešených objektů.

Studijní materiály:

!Tres. M. Pools. Design and Form with Water. Antique Collectors Club, 2014. ISBN-13: 9781864705867.

Konya. A. The Modern Sauna and Related Facilities. Archimedia Press Limited, 2012. ISBN-13: ‎ 978-0956432315.

Frankel, M. L. Facility Piping Systems Handbook: For Industrial, Commercial, and Healthcare Facilities, New York: McGraw-Hill, 2010. ISBN-13: 978-0071597210.

Whyte, W. Cleanroom Technology. Fundamentals of Design, Testing and Operation. John Wiley and sons Ltd.: 2010. ISBN-13: 9780470748060.

Hooper, J. F. Basic Pneumatics: An Introduction to Industrial Compressed Air Systems and Components. Durham: Carolina Academic Press, 2013. ISBN-13: ‎ 978-1611634112.

Hurley, M. J. and collective. SFPE Handbook of Fire Protection Engineering, 5th edition. 2016

Fire Alarm Systems. NJATC National Joint Apprenticeship And Training Committee: 2014. ISBN-13: 978-1493925643.

Kenneth P.E. and E. Isman. Layout, Detail and Calculation of Fire Sprinkler Systems. NFSA: 2010. ISBN-13: 978-0979956317.

Hartman, H. L. and col. Mine Ventilation and Air Conditioning. New York: Wiley, 2012. ISBN-13: 9780471116356.

Drysdale, D. An Introduction to Fire Dynamics. Wiley: 2011. ISBN-13: 9780470319031.

Poznámka:
Další informace:
http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=vyuka&kod=125TEBU
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6876206.html