Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Buildings Services Systems

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
125BSE Z,ZK 5 2P+2C anglicky
Garant předmětu:
Karel Kabele
Přednášející:
Karel Kabele, Michal Kabrhel
Cvičící:
Vojtěch Mazanec
Předmět zajišťuje:
katedra technických zařízení budov
Anotace:

Úvodní kurs do problematiky zdravotní techniky a vytápění budov určený pro studenty bakalářského studia. Koncepční řešení systémů ve vazbě na energetické, ekologické a ekonomické aspekty. Základy navrhování systémů vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu, vnitřního plynovodu, teplovodního vytápění a otopných zdrojů.

Požadavky:

Účast na přednáškách se doporučuje. Účast na dalších formách organizované výuky je povinná a kontrolovaná.

Podmínky zkoušky.

Zkouška má písemnou a ústní část. Před zahájením písemné části zkoušky musí student absolvovat semináře a získat zápočet v systému KOS. Písemná část zkoušky probíhá formou písemných odpovědí na 10 otázek - 5 ze sanitárních systémů (vodovod, kanalizace, plynovod) a 5 z vytápění. Minimální počet bodů dosažených je 6 z 10. Pokud student tuto podmínku nesplní, v testu neuspěl a musí celou zkoušku opakovat. Doba trvání písemného testu je 30 minut.

Konečná klasifikace se provádí v ústní části zkoušky na základě písemné části a doplňujících otázek s přihlédnutím k hodnocení ze cvičení. V případě, že se žák nedostaví k ústní části zkoušky, je výsledek zkoušky „nedostatečný“ a musí celou zkoušku opakovat.

Podrobnosti podmínek udělení zápočtu, požadavky a průběh zkoušky jsou uvedeny na webu předmětu.

Osnova přednášek:

Úvod do TZB

Odvodnění budov

Zásobování vodou

Zásobování plynem

Aplikovaná termomechanika, tepelná pohoda

Otopné soustavy, princip otopné soustavy, výpočet tepelných ztrát

Otopné soustavy - hydraulika, geometrie

Otopné soustavy

Zdroje tepla

Obnovitelné zdroje

Osnova cvičení:

1 Úvod do problematiky, Sanitární zařízení,

2 Zařizovací předměty, Odvodnění budov 1,

3 Odvodnění budov 2

4 Zásobování vodou

5 Zásobování vodou 2

6 Zásobování plynem

7 Konzultace prvních tří úkolů

8 Výpočet tepelných ztrát a návrh radiátorů

9 Návrh topného systému 1

10 Návrh otopné soustavy 2

11 Systém ústředního vytápění - plynová kotelna

12 Závěrečné konzultace a zápočty

Cíle studia:

Porozumět zásadám a principům narhování vnitřního vodovodu, kanalizace, plynovodu a vytápění budovy.

Rozlišovat různé druhy řešení těchto systémů a znát jejich výhody a nevýhody.

Seznámit se s bezpečnostními předpisy a normami týkajícími se těchto systémů.

Studijní materiály:

Harris C.M. :Handbook of utilities and services for buildings (McGraw-Hill 1990)

ASHRAE Handbook 2000 HVAC Systems and Equipment

Details of plumbing fixtures you can find at http://www.laufen.cz/

Catalogue of the drainage pipes and fittings you can find at http://www.ekoplastik.cz/

Building control systems (faculty library C7529)

Services & environmental engineering ( faculty library C6391/1)

Chadderton David V. Building Services Engineering (E&FN SPON 1995)

Poznámka:
Další informace:
http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=vyuka&kod=125BSE
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:A-228

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
A228
místnost TH:A-335

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A335
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2996006.html